9 thoughts on “PicKing_ภาพในหลวง

  1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ O:)
    น.ส.ชนกเนตร ผ่านอ้น เลขที่14 ม.6/3

  2. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์ทรงเป็นพ่อที่คนไทยทุกคนรักมากที่สุด ^O^

  3. พระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถถ้าคนไทยีอย่งพ่อหลวงของเราเพิ่มอีกสักร้อนคน พ่อหลวงของเราคงเหนื่อยน้อยลงนะค่ะว่าไหม

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s