“ดูเยี่ยง”ในหลวง

“ขอขอบคุณข้อมูลจาก : youtube.com”