ครูผู้ขัดเกลา

Clip : ครูผู้ขัดเกลา

“ขอขอบคุณขัอมูลจาก  :  youtube.com “

ครูที่ดีเป็นอย่างไร ?
เป็นครูสอนให้เด็กได้เกรดสูงๆนั้นหรอ?

วิดีโอนี้ทำให้ค้นพบคำตอบว่าครูที่ดีเป็นอย่างไร ?
ครูไม่ใช่แค่คนที่สอนหนังสือเท่านั้น
แต่ครูต้องอดทน ต้องเสียสละ
เพื่อขัดเกลาให้ศิษย์
เป็นคนรู้ผิดชอบชั่วดีในชีวิตต่อไป
*เป็นครูผู้ขัดเกลาที่แท้จริง**