Kru_คุณครู

สร้างสำนึก…”ศิษย์มีครู&รู้คุณ”

  

18 ความเห็น

18 thoughts on “Kru_คุณครู

 1. ครู เป็นคนที่สอนและให้ความรู้แก่เราเสมอ :: อนุชิดา ตีบไทสง

 2. ครูสอนทุกอย่าง สอนให้รู้ สอนให้เป็นคนดี ::นิสาชล เชิดชู

 3. ครู คือ ผู้ให้ เป็นเหมือน เทียน ที่ส่องสว่างให้ลูกศิษย์ รักครูค่ะ ::สุปรียา เขมคุณานันต์

 4. คุณครู เป็นผู้สอนศิษย์ ซึ่งสิ่งที่ท่านทำ ล้วนแต่อยากให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น

 5. ครู เป็นมากกว่าผู้สอน
  และ คุณครู เปรียบเสมือน เป็นแม่คนที่ 2 ซึ่งมีโรงเรียน เป็นบ้านหลังที่ 2 ของเรา
  เราควรคำนึงถึงบุญคุณของท่าน

 6. คุณครู เป็นมากกว่าผู้สอน
  และ คุณครู เปรียบเสมือน เป็นแม่คนที่ 2 ซึ่งมีโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเรา
  เราควรคำนึงถึงบุญคุณของท่าน

 7. นางสาวจารุนันท์ เหล่าสียง ม.6/6 เลขที่25 พูดว่า:

  ครู คือคนที่สอนให้เรามีวิชาความรู้
  สอนให้เราเป็นคนดี โดยที่ครูไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน

 8. นางสาวปัญญาทิพย ธัมมะวงค์ ม.6/6 เลขที่ 22 พูดว่า:

  แสงสว่างจากคบเพลิงกี่ร้อยดวง พันดวง
  หรือแม้แต่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์
  ก็ไม่เท่าแสงสว่าง ที่ครูนำทางให้แก่ศิษย์

 9. นางสาวจุฑามาศ ภูมิประโคน ม.6/6 เลขที่ 10 พูดว่า:

  ครู คือ ผู้จุดประทีปทางปัญญา ให้ศิษย์พ้นจาก ความมืด ความโง่ โดยพยายามอดทน ประคับประคอง ส่งเสริมให้ศิษย์ก้าวหน้าในทุกวิถีทาง

 10. นางสาวจิรประภา น่วมสีนวล ม.6/1 เลขที่15 พูดว่า:

  ครูสอนทุกอย่าง สอนให้รู้ สอนให้เป็น สอนให้เป็นคนเก่ง

 11. แสงสว่างจากคบเพลิงกี่ร้อยดวง พันดวง
  หรือแม้แต่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์
  ก็ไม่เท่าแสงสว่าง ที่ครูนำทางให้แก่ศิษย์

 12. ครู คือ ผู้ให้ เป็นเหมือน เทียน ที่ส่องสว่างให้ลูกศิษย์ มองเห็นทางโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน แม้ตนจะเองจะค่อยๆหดสั้นลงไปเรื่อยๆ ก็ยินดี

 13. ” ครู ”
  คือผู้ปั้น ดินเป็นดาว ให้พราวพร่าง
  คือผู้สร้าง ปัญญาม หาศาล
  คือผู้ชี้ ทางถูก ตลอดกาล
  คือผู้เป็น สะพาน ให้ผ่านไป

 14. นางสาวพิมลพรรณ ติ้วทอง ม.6/7 เลขที่ 27 พูดว่า:

  ครู คือผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา
  ครู เป็นผู้สอนศิษย์ ให้เป็นคนดีเสมอ

 15. ครู เป็นคนที่สอนและให้ความรู้แก่เราเสมอ
  เราควร เคารพ และคำนึงถึงบุญคุณของครูกันเยอะ ๆ

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s