One thought on “mom14

  1. ชอบรูป mom14 ค่ะ เพราะว่าที่ภาพบอกว่าของขวัญวันแม่ก็คือรักแท้ของลูกหนูว่ามันจริงค่ะเพราะแม่ทุกคนไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนจากลูกมากเท่ากับความรักที่ลูกมีให้แม่ค่ะ
    นางสาว สุมลรัตน์ เรืองฉาย ม.6/3 เลขที่ 27

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s