แม่ไม่สั่งสอน:ศร

“ขอขอบคุณข้อมูลจาก : youtube.com”