รับตรง-KMUมจพ.

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศกำหนดการรับตรงปี56

UploadImage

รศ.ดร ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน   :  รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้  –  20  กุมภาพันธ์  2556

รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 -ระดับ ม. 3 เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

 -ระดับ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี

 – ระดับ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี หรือปริญญาตรีเทียบโอน  3 ปี

  โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา   :  รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2556

รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.6  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการสมทบพิเศษ  :  รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน –  15 พฤษภาคม  2556

1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เรียนในเวลาราชการ)รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ  ม.6  ปวช. หรือเทียบเท่า และต้องมีผลคะแนนสอบ O- NET/GAT/PAT  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

– มจพ. กรุงเทพ    คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-มจพ. ปราจีนบุรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ  ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มจพ. กรุงเทพ และ มจพ. ปราจีนบุรี  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รศ.ดร ชนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 หรืองานประชาสัมพันธ์ 0-2555-2000 ต่อ 1166 ,1121,1175 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มจพ. 0-2586-9010,0-2555-2091 หรือ http://www.kmutnb.ac.th

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s