รับนร.นายร้อยตำรวจหญิง ปี2556

ที่มา  :  EEN  ศูนย์ข่าวการศึกษา

UploadImage
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556  แล้ว

ในปีการศึกษา 2556 นี้รับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน    เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการรับสมัคร

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage