พ่อแม่ต้องรู้”แอด2557″

คุณพ่อ คุณแม่ ต้องรู้เรื่อง”แอดมิชชั่น 2557″ เพื่อประโยชน์คุณลูก อ่านซะเดี๋ยวนี้ !!!!

ที่มา  :   มติชนออนไลน์  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:59:27 น.
              ข่าวสด วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  คอลัมน์ คอลัมน์ที่13

“การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง” หรือ แอดมิชชั่น (Admissions) เป็นระบบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา นำมาใช้แทนระบบเอ็นทรานซ์ครั้งแรกในปีพ.ศ.2549 หรือปีการศึกษา 2548

       โดยนำผลการเรียนตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) มาใช้คัดเลือก “เพิ่มมากขึ้น”   กล่าวคือไม่เน้นการใช้ผลการสอบเป็นหลัก เหมือนระบบเอ็นทรานซ์นั้นเอง
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นต้นน้ำพิจารณาถึงข้อดีของแอดมิชชั่นว่าจะช่วยลดการสอบแข่งขัน ซึ่งทำให้เด็กเกิดความเครียด    ช่วยลดการติวนอกชั้นเรียนกับสถาบันกวดวิชา หันมาตั้งใจเรียนในชั้นเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีมากขึ้น และได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามคณะและสาขาที่เรียน    แอดมิชชั่นมีการปรับองค์ประกอบ และค่าน้ำหนักของคะแนน เพื่อนำมาใช้พิจารณาเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหลายครั้ง
ปัจจุบันกำหนดให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร หรือ จีแพ็ก (GPAX) แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต (O-NET) ทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ แกท (GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพท (PAT)   มาเป็นองค์ประกอบในการแอดมิชชั่น โดยกำหนดการจำหน่วยระเบียบการคัดเลือกแอดมิชชั่นในเดือนเม.ย. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาสัดส่วนค่าคะแนนของคณะ สาขา วิชา ที่เลือกเอาไว้ว่าใช้สัดส่วนค่าคะแนนเท่าไหร่ และผู้เรียนมีคุณสมบัติของคะแนนตรงตามที่คณะ สาขา วิชา ต้องการหรือไม่   จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการรับสมัครในเดือนเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเสาหลักที่ 3 “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หมายรวมถึงการศึกษาของชาติสมาชิก
ดังนั้นการเทียบโอนหน่วยกิต แลกเปลี่ยนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผลงานการวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อทุกชาติมีปฏิทินการเปิดเรียนที่ตรงกัน
ดังนั้น อปท.จึงมีมติเลื่อนเปิดภาคการศึกษา ตามกลุ่มประเทศสากล และชาติสมาชิกอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 ก่อนล่าสุดในการประชุม อปท.ครั้งที่ 4/2555 อธิการบดีจาก 24 สถาบันอุดมศึกษาจึงมีมติปรับปฏิทินแอดมิชชั่นในปีเดียวกันให้สอดรับกับมติเลื่อนเปิดภาคการศึกษา   โดยปฏิทินแอดมิชชั่นใหม่ กำหนดสอบแกท แพท PAT ครั้งที่ 1/2557 เดือนมี.ค. ประกาศผลสอบวันที่ 10 เม.ย.  รับสมัครสอบแกท แพท ครั้งที่ 2 วันที่ 5-16 เม.ย. สอบวันที่ 10-13 พ.ค. ประกาศผลสอบวันที่ 7 มิ.ย.
       จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ วันที่ 5-18 มิ.ย. รับสมัครวันที่ 8-18 มิ.ย. ชำระเงินค่าสมัคร 8-20 มิ.ย. ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 28-30 มิ.ย. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 4 ก.ค. และสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.
ส่วนการประกาศผล ทปอ.ขอให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) พิจารณาขยับจากเดิมวันที่ 24 ก.ค.ไปเป็นช่วงต้นเดือนก.ค.แทน เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.
นอกจากนี้ยังประสานไปยังสภาวิชาชีพ เพื่อขอปรับเวลาการสอบขอใบประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย
ย่างก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 24 แห่ง ในการปูทางเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การศึกษาสากล จะออกมาดีดังหวังหรือไม่ ต้องติดตาม

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s