GatPat_1/2556

พายุ”แกมี”ไม่กระทบสอบแกต-แพต

ทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดสอบวันที่ 6 -9 ต.ค. 2555