O-NET ปีการศึกษา 2555

โอเน็ต & O-net  :  ปีการศึกษา 2555

    รูปแบบ จำนวน เนื้อหาการสอบ O-NET_ปีการศึกษา 2555

     ต้องรู้ก่อนสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2555  สำคัญม าก 

    สทศ.ยันออกO-net ปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตร รับโจทย์รุนแรง

    สรุปข้อมูลที่เป็นประโยชน์สอบ O-NET ป.6/ม.3 ปี2555

     update ข้อมูลโอเน็ต ปีการศึกษา 2555    ที่มา :  Dek-D.com

f6

O-net55

    คะแนนเฉลี่ย O-NET

     ตารางสอบ O-net  ปี 2556

     รวมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 สุดมึน ปี55     ที่มา  :  Eduzones

UploadImage   UploadImage

UploadImage   UploadImage

UploadImage   UploadImage