ชินภัทรวอนประเมินจากโอเน็ต

ที่มา  :  เดลินิวส์  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 12:54 น.

วันนี้ 25มี.ค.ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึง  ผลคะแนนการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาไม่ถึงครึ่ง ว่า ตนเห็นว่าไม่ควรจะนำผลคะแนนดังกล่าวมาวัดความสามารถว่าดีหรือไม่ดี แต่เราควรจะพิจารณาจากความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว่า  โดยไม่ควรนำคะแนนมากำหนดเป็นเส้นแดงแบบตายตัวว่าเด็กมีคะแนนต่ำลง แต่ควรจะวัดคะแนนนความก้าวหน้าแบบปีต่อปี เพราะจะเห็นว่าผลคะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระวิชาหลัก เด็กมีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 5 กลุ่มสาระ ในวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และการงานอาชีพ จึงไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใด  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีผลคะแนนเท่าเดิม วิชาที่ลดลงคือ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา    ดังนั้นต่อจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะกลับมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป

“ผลคะแนนโอเน็ตที่ออกมาไม่อยากให้มีการตีความหมายว่าการเรียนรู้ของเด็กตกต่ำ  แต่เราต้องดูที่พัฒนาการมากกว่าการวัดว่าคะแนนสูงหรือต่ำแล้วมาบอกว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ   ซึ่งผมอยากให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  เพราะจะสะท้อนคุณภาพต่างๆ ได้ดี  และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบว่าการศึกษาตกต่ำ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s