รู้ก่อนสอบO-NET ปีกศ.55

ที่มา  :   UniGang  24/01/2556 23:56

1.   การสอบ O-NET สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  คะแนน O-NET สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ตลอดกาล ( จนกว่าจะยกเลิกระบบนี้ ) อย่าหวังมีจะกลับมาสอบใหม่ในปีการศึกษาหน้านะครับ ดังนั้นห้ามกามั่วโดยเด็ดขาด

2.  จะ มีการนำ คะแนน O-NET  ไปถ่วงน้ำหนัก GPAX จริง  และจะแสดงผลใน ปพ.1  (ระเบียนแสดงผลการเรียน)   แต่โชคยังดีที่จะไม่มีการนำไปใช้จริงใน Admissions  โดยใน ปพ.1  จะมีแสดงผล ทั้ง GPAX ปกติ  ที่ทำได้ในโรงเรียน และ แบบ  มี O-NET ถ่วงน้ำหนัก 20%

สำหรับการนำไปใช้ถ้าเกิดซิ่ว อันนี้ก็ขึ้นกับ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแล้วนะครับว่าจะใช้แบบไหน  แต่ผมยังเชื่อว่าส่วนใหญ่จะใช้แบบปกติอยู่

3.  โครงการรับตรงที่ใช้ O-NET เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก อ้างอิงจากปีการศึกษาก่อนนะ เช่น

–    รับตรง ม.บูรพา รอบหลัง Admissions
–    รับตรง หลัง Admissions ม.สงขลานครินทร์
–    รับตรง หลัง Admissions เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปากร
–    รับตรงภาคปกติ และ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
–    รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา  ( ไม่ต้องใช้ O-NET  แต่ต้องเข้าสอบนะ )
–    Admissions ของสถาบันพระบรมราชนก
–    รับตรง หลัง Admissions พระจอมเกล้าธนบุรี  ( บางคณะใช้ บางคณะไม่ใช้)
–    รับตรงเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2555
–    รับตรง พยาบาลทหาร

ลองเข้าไปดูได้ที่ http://www.unigang.com/Article/10990

4.  ในการคัดเลือก Admissions บางคณะจะมีการกำหนด คะแนนขั้นต่ำของ O-NET ด้วย  

เช่น  เภสัช จุฬา  ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  แต่ละวิชาจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน ขึ้นไป   ดังนั้นแล้ว โดยสามารถเอาไปตรวจสอบ เกณฑ์ต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2556  ได้ที่  http://www.cuas.or.th/place_university.htm

5.  สอบติดรับตรงไป ขอบอกเลยว่าห้ามทิ้งคะแนน O-NET เด็ดขาด  เพราะ มีหลายคนสอบตรงติดไปแล้ว หลายคนเข้าห้องสอบโดยทำแบบนี้

พอได้เข้าเรียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ หรือ เรียนไม่ไหว อยากมาเริ่มต้นใหม่
พอกลับมาดูคะแนนที่เคยกามั่วไว้ ……………..  จบกัน  ไปเรียนเอกชน >…<

6.  มหาวิทยาลัยหลายแห่ง จะนำคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มาเป็นคะแนนในการวัดระดับความรู้ทางด้านภาษา

ตัวอย่าง  ถ้าได้คะแนนถึง 30 ก้ไม่ต้องเรียนอังกฤษเวล1 ไปเรียนเวล2ได้เลย   มากกว่า 59 ไปเรียนเวล3   ดังนั้นดังใจข้อสอบ O-NET กันหน่อย สำหรับมหาวิทยาลัยที่นำคะแนน O-NET ไปใช้แน่นอน  ได้แก่  เกษตรศาสตร์  ธรรมศาสตร์  พระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นต้น

7.   UniGang ทำคลังข้อสอบ O-NET ให้ทดลองใช้แล้ว  http://www.unigang.com/exam

8.   คะแนน O-NET  สามารถนำไปใช้ยื่นรับตรงตามแต่มหาวิทยาลัยกำหนด และ ยื่น Admissions   โดยใน Admissions กลางจะนำคะแนนไปใช้  แบ่งเป็น GAT-PAT 50 %  , GAPAX 20 %  และ ONET 30 % โดยคิดสัดส่วนย่อยดังนี้

ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ วิชาละ 5 % รวมเป็น 25 %

ศิลปะ สุขศึกษา และ วิชการงาน  5 %

9.   คะแนนเฉลี่ย O-NET


 จะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์ เด็กไทยจะทำคะแนนได้น้อยสุด  วิชาที่เราน่าจะเก็บคะแนนกันได้จริงๆก็คงเป็นภาษาไทย

 10.  วันประกาศผล   แม้ระเบียบการหลักจะบอกว่า  ประกาศผล 11 เมษายน ของทุกปี  แต่ในความจริงแล้ว สทศ มักประกาศผลก่อนนะครับปีก่อนนี่ประกาศแบบว่าไวสุดๆ  วันที่ 23 มีนาคม ก็ประกาศผลแล้ว

แถมตารางสอบ  O-NET

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s