ศธ.เปลี่ยนคิดโอเน็ตดึงGPAX

ศธ. เปลี่ยนวิธีคิดคะแนนโอเน็ตอีกแล้ว อ้างดึง GPAX สร้างความน่าเชื่อถือ

ที่มา  :   มติชนออนไลน์  วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2555  เวลา 10:12:28 น.

 

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยเรื่อง  การนำคะแนนโอเน็ตมาปรับใช้ในคะแนนจีแพ็ค (GPAX) หรือ เกรดเฉลี่ยจากผลการเรียนตลอดหกเทอมว่า มีประกาศกระทรวงถึงเรื่องดังกล่าวต้องการให้เกิดความสมดุลด้านการวัดผลและประเมินผล เป็นการบูรณาการผลการทดสอบจากสถานศึกษาและการประเมินผลระดับชาติ เพื่อสะท้อนผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งมีข้อดีคือทำให้ค่าคะแนนจีแพ็คมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  เนื่องจากมาตรฐานการให้จีพีเอของแต่ละแห่งมีความเหลื่อมล้ำกัน ดังนั้นโรงเรียนที่ให้จีพีเอเป็นไปตามมาตรฐานจะไม่ได้รับผลกระทบ   “ผลการเรียนของนักเรียนจะมีคะแนนผลการเรียนทั้งก่อนปรับค่าน้ำหนัก และหลังปรับค่าน้ำหนักที่นำคะแนนโอเน็ตเข้ามา 20% โดยประกาศกระทรวงไม่ได้บอกไปถึงการนำคะแนนไปใช้เพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนการเข้าศึกษาต่อหรือไม่ ตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องประสานงานกัน และแจ้งนักเรียนล่วงหน้า 3 ปี”

นอกจากนี้ จะต้องหารือเพิ่มเติมกับบอร์ด สกอ.และทปอ. เพิ่มเติมถึงกรณีนักเรียนที่จบจากรุ่นก่อนหรือเด็กซิ่วไม่มีคะแนนโอเน็ตมาใช้ในจีแพ็ค รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาทางเลือกและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งการวัดและประเมินผลอาจต้องยืดหยุ่นมากขึ้น โดย สพฐ.จะจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอต่อไป

(ที่มา:ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s