สทศ.ประกาศโอเน็ตป.6,ม.3

ที่มา :  เดลินิวส์  วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 18:13 น.

วันนี้ (14 มี.ค. ) รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( สทศ.)   เปิดเผยว่า  ตามที่สทศ.กำหนดจะประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนป.6และม.3 ในวันที่ 15 มี.ค.นั้น  แต่ปรากฏว่าสทศ.สามารถประมวลผลเสร็จก่อนจึงประกาศผลสอบโอเน็ต ในวันที่ 14 มี.ค. ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษาที่จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1และม.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th เข้าเมนู “เข้าระบบ RPS” โดยใส่ Username รหัสโรงเรียน 10 หลัก และ รหัสผ่านเข้าระบบ   แต่หากโรงเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RPS ติดต่อ สทศ. โทร. 0-2217-3800 หรือ 08-1731-4146

รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับค่าสถิติของผลการสอบครั้งนี้มีดังนี้นักเรียนระดับ ป.6  วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 773,016 คน คะแนนเฉลี่ย45.68  คะแนนสูงสุด 100.00  คะแนนต่ำสุด0.00 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เข้าสอบ772,977 คน เฉลี่ย44.22 สูงสุด96.00 ต่ำสุด0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ773,015 คน เฉลี่ย36.99 สูงสุด100.00ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ เข้าสอบ772,914คน เฉลี่ย35.77 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ773,009คน เฉลี่ย37.46 สูงสุด94.50ต่ำสุด0.00 สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ773,011คน  เฉลี่ย54.84 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 ศิลปะ เข้าสอบ772,666คน เฉลี่ย52.27 สูงสุด100.00ต่ำสุด15.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ772,633คนเฉลี่ย53.85 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00

สำหรับ ม.3  ภาษาไทย เข้าสอบ754,149 คน เฉลี่ย54.48 สูงสุด92.00ต่ำสุด20.00 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เข้าสอบ753,358 คน เฉลี่ย47.12 สูงสุด98.00 ต่ำสุด0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ753,947 คน เฉลี่ย28.71 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 คณิตศาสตร์เข้าสอบ753,510คน  เฉลี่ย26.95สูงสุด100.00 ต่ำสุด0.00วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ752,903คน เฉลี่ย35.37สูงสุด98.00ต่ำสุด0.00สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ753,084คน เฉลี่ย56.67สูงสุด95.00 ต่ำสุด2.50ศิลปะ เข้าสอบ752,893คน  เฉลี่ย43.31 สูงสุด95.00 ต่ำสุด0.00การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ752,865คน เฉลี่ย47.39สูงสุด94.00ต่ำสุด0.00

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s