จำนวนเนื้อหา ปีกศ.2555

ที่มา  :  Eduzones

 รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ ONET      ปีการศึกษา 2555  (สอบ 9-10 ก.พ. 2556)   
  รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

  เนื้อหาการสอบ    

 รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ

        เปรียบเทียบกับ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ONET ปีการศึกษา 2554  

  รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ


         >> โดยรวม รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ONET ปีการศึกษา 2555 (สอบ ก.พ. 2556) จะไม่แตกต่างจากข้อสอบ ONET ในปีที่แล้ว จะมีเพียง วิชาศิลปะ เท่านั้น ที่แตกต่างกันเล็กน้อย คือ ในปีนี้ จะเพิ่มข้อสอบในส่วนของ แบบปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s