Archive | 09/03/2013

คนไทย”ไต”มีปัญหาเกือบ8ล้านชี้กินเค็ม

ที่มา  :  มติชนออนไลน์   วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09:36:39 น.

:  วันไตโลก 17 มี.ค. “สัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง”

Nephro2       6

นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2556 พร้อมกับอีกกว่า 180 ประเทศทั่วโลก โดยไทยจะจัด “สัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง” ที่โรงพยาบาลในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการถนอมไตไม่ให้เสียเร็ว ในปีนี้จะเน้นให้ลดกินเค็มลงครึ่งหนึ่ง ลดการเติมเครื่องปรุงรสเค็มในอาหารให้น้อยลงกว่าที่เคยใช้ลงให้ได้ร้อยละ 50 

ขณะนี้โรคไตกำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุใหญ่ที่สุดร้อยละ 60 เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 โรค นี้มีคนป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคน ทำให้ไตเสื่อมตามมาภายหลังหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ส่วนที่เหลือเกิดจากโรคนิ่วในไต ติดเชื้อที่ไต และเกิดจากการกินยาแก้ปวดติดต่อกันนานๆ และพบในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี หรือที่รู้จักว่าโรคพุ่มพวง จากข้อมูลล่าสุดพบคนไทยป่วยเป็นโรคไตร้อยละ 17.5 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน ป่วยเพิ่มปีละกว่า 7,800 ราย หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะเกิดโรคแทรกซ้อนถึงเสียชีวิต หรือต้องฟอกไตยืดชีวิต รอการเปลี่ยนไตใหม่ โดยมีผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สูญเสียหน้าที่ถาวรประมาณ 40,000 ราย ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ หรือที่วงการแพทย์เรียกว่าปลูกถ่ายไต ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษายุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงปีละประมาณ 200,000 บาทต่อคน และยังมีข้อจำกัดหลักคือ ขาดแคลนผู้บริจาคไต จึงต้องรักษาเพื่อยืดอายุโดยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือล้างของเสียออกทางหน้าท้อง ในปี 2555 มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพียง 400 รายเท่านั้น 

สำหรับกิจกรรมใน “สัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง” ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคมนี้ ในโรงพยาบาลรัฐและเชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติ ตรวจประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม และการใช้เครื่องปรุงอาหารประกวดเมนูอาหารลดเค็ม และตรวจปัสสาวะดูความผิดปกติการทำงานของไต ส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้ จัดที่โซนอีเดน ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. มีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไต สาธิตโภชนาการและผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม เพื่อผู้บริโภค เปิดรับบริจาคไต การตรวจสุขภาพ การเสวนาทางการแพทย์ สาธิตการทำอาหารลดเค็มเพื่อสุขภาพ