เสริมศักดิ์กำชับครูสังวรตน เป็นตัวอย่างนร.

ที่มา  :  ASTVผู้จัดการออนไลน์  3 เมษายน 2556 17:43 น

 “เสริมศักดิ์” กำชับครู พึงสังวร คิดทำอะไรไม่ถูกต้อง ย้ำยิ่งเป็นครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและคนทั่วไป

          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่าครูติดการพนันว่า ครูเป็นแม่พิมพ์ที่จะต้องเป็นแบบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียน  รวมถึงบุคคลทั่วไป   ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวจะต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยจะต้องดูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ด้วย  ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่   ไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น  ฉะนั้น ครูที่เล่นการพนันจึงถือว่ามีความผิดมากกว่าข้าราชการ  ผิดมากกว่าคนทั่วไป  ในส่วนของบทลงโทษนั้น เท่าที่ดูครูที่เล่นการพนันจะมีโทษทางวินัยอยู่แล้ว  กฎหมายก็เขียนไว้ว่าเล่นการพนันผิดกฎหมาย   แต่ถ้าเป็นครูเหมือนกับมีกฎหมายและมีจรรยาบรรณที่เข้ามาดูแลมากกว่าคนอื่น   แต่ตนจะกำชับให้ครูไม่เล่นการพนัน  และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและคนทั่วไป         

         “เชื่อว่าคนเล่นการพนันก็มีอยู่ทั่วไป  แต่ในวงการครูหรือข้าราชการอื่นๆ มีระเบียบวินัยต่างๆ ที่เป็นชนักไว้ให้พึงสังวรให้มาก ถ้าจะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เสียๆ หายๆ มาถึง ศธ.ด้วย ซึ่งผมจะกำชับไปว่า  รูไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบ แม้จะไปนั่งดูเขาเล่น เพราะถ้าถูกจับก็จะถูกสันนิษฐานทันทีว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย” นายเสริมศักดิ์ กล่าว

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s