Flower2

 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน  10  ประเทศ

    ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ  ที่หลายดอกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและเคยเห็นในประเทศไทย หากพบเจอเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนที่แวะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย  ลองมอบดอกไม้เหล่านี้ให้เพื่อเป็นการต้อนรับ จะสร้างความปลื้มใจ

6.  สหภาพพม่า

     

Padauk   ชื่อไทยเรียกว่า  ดอกประดู่   
ประดู่เป็นไม้ดอกประจำชาติของสหภาพพม่า   เป็นไม้มงคล  เพราะเชื่อกันว่าก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ เขาว่ากันว่าควรปลูกในทิศตะวันตกของตัวบ้าน และปลูกในวันเสาร์ จะมีศิริมงคล

7.   ฟิลิปินส์

มะลิงาช้าง   (ดอก Sampaguita Jasmine)   ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์   มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก ปลายกลีบเรียว ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมอ่อนตลอดวัน ช่วงที่อากาศเย็นหรือมีแสงแดดอ่อน ส่งกลิ่นหอมมากกว่าช่วงที่อากาศร้อนSampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว เป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ดอก Sampaguita Jasmine เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 1934 ดอก Sampaguita มีกลีบดอกรูปดาวสีขาวที่บานตลอดทั้งปี โดยจะแย้มดอกในตอนกลางคืนและส่งกลิ่นหอมประมาณหนึ่งวัน สำหรับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง การผลิบานของดอก Sampaguita ถูกนำมาเฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่าและบทเพลงของประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้มีที่มาจากแถบ Himalaya ในศตวรรษที่ 17

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์

  

Vanda Miss Joaquim   เป็นกล้วยไม้ในกลุ่มแวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโปร์  หลังจากฝนตกมา 2 – 3 วัน ลมหนาวก็มาเยือนก็นึกถึงดอกไม้ประจำชาติในกลุ่มอาเซี่ยนที่เกี่ยวกับดอกไม้ที่อากาศเย็นนิด ๆ จะออกไม้งดงาม  คือ ดอกกล้วยไม้ที่เรียกว่า แวนด้า

9.   ราชอาณาจักรไทย  


ราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำชาติ ไทย มีสีเหลืองสด ในหนึ่งดอกประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง ส่วนประกอบต่าง ๆ สามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้
ต้น Ratchaphruek หรือ ต้นราชพฤกษ์ มีช่อดอกสีเหลืองที่สวยงาม ชาวไทยถือว่าสีเหลืองของดอกไม้ชนิดนี้ คือ สีของพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีปรองดองของคนไทย ดอกราชพฤกษ์จะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ขณะผลิบานต้นจะทิ้งใบเหลือเพียงดอกสีเหลืองอร่าม ดอกราชพฤกษ์เป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศไทย และปลูกอย่างแพร่หลายตามแนวถนน

10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดอกบัว  (Lotus)  เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เป็นพืชมงคลตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ว่า  บัวซึ่งโผล่พ้นน้ำเปรียบเหมือนการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงรวมถึงความบริสุทธิ์ และความผูกพันดั่งสายใยของบัวนั่นเอง
เป็น 1 ใน 4 ของพันธุ์ไม้ที่มีความสง่างาม ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นสน ต้นไผ่ และต้นเบญจมาศ ดอกบัวเป็นที่รู้จักในนาม “ดอกไม้แห่ง รุ่งอรุณ”   พบได้ทั่วไป   สำหรับชาวเวียดนามแล้ว ดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ความสง่างามของดอกบัวมักถูกกล่าวถึงในบทกลอน และเพลงพื้นเมืองของประเทศเวียดนาม

แหล่งที่มาของข้อมูล :
1. http://warbandit.exteen.com/20091009/the-flower-of-asean
2. http://www.learners.in.th/blog/learn42/288000
3. http://www.akitia.com/asean-national-flowers/28/05/2008/
4. http://www.learners.in.th/blog/learn42/288000
5. สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s