KatoonDress_ชุดการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ที่มา  :  Kapook.com 

ที่มารูป  :   info.muslimthaipost.com

ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ตกลงกันจะก้าวสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มาเรียนรู้และทำความรู้จักกับ รูปชุดแต่งกายประจําชาติ (ในกลุ่มประเทศอาเซียน) ของแต่ละประเทศกัน 

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s