Children Day_วันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ  & Children Day  : วันเสาร์ที่ 2  ของเดือนมกราคม 

            วันเด็กแห่งชาติของไทย  คือ  วันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคมของทุกปี   ซึ่ง ในปีนี้ตรงกับ  วันเสาร์ที่  12  มกราคม   2556

p_flowerpot_violet      คำขวัญวันเด็ก ปี 2556  คือ  “  รักษาวินัย    ใฝ่เรียนรู้    เพิ่มพูนปัญญา   น ำพาไทยสู่อาเซียน ”  

p_flowerpot_violet      สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวรธัมโมวาท วันเด็กแห่งชาติ

j82

p_flowerpot_violet   คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2556  ลายมือนายกรัฐมนตรี  

                     ที่มา : MthaiNew    

p_flowerpot_violet    ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์วันเด็ก  ปี  2556   รับอาเซียน

p_flowerpot_violet    ขำขันวันเด็กแห่งชาติ 

                             j2

                                                            j70

p_flowerpot_violet       โพลเผย เด็กอยากได้ มือถือ-คอมพ์ เป็นของขวัญวันเด็กที่สุด

p_flowerpot_violet     สังคมออนไลน์ถูกใจกดไลท์”กฎของแม่”กับลูกชายเรื่อง การใช้ไอโฟน!

                           ที่มา  :  แนวหน้า   วันจันทร์ที่  7   มค. 2556