Chil2013_วันเด็ก2556

c19

 ที่มา   :   วันเสาร์, มกราคม 12, 2556   amnuay jitklang 

   คำขวัญวันเด็ก       วันเด็กแห่งชาติ 2556  ปีนี้  เด็กๆทราบกันหรือยังว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไร 

คำขวัญของเด็กปี  2556 คือ  รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

c1

   คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 จากลายมือนายกรัฐมนตรี  

         ที่มา  :  MthaiNew  โดย NaiNat  โพสต์เมื่อ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  

   สัญลักษณ์วันเด็ก ปี 2556

c40

    ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์วันเด็ก  ปี  2556  รับอาเซียน

   กูเกิลโลโก้วันเด็ก 

 วันเด็กแห่งชาติ >2556< รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
วันเด็กแห่งชาติ 2556   วันเด็ก เห็นเด็กคึกคัก อยากฝากให้เด็กๆ จดจำ และทำตาม

1.   ตั้งใจเรียนเพียรศึกษา รู้จักหน้าที่ของตน
2.   ช่วยการงานบ้าน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ 
3.   ไม่ใช้เงินฟุ้งเฟ้อ ไม่ต้องเห่อซื้อของตามเพื่อน 
4.   มีน้ำใจไมตรี เป็นคนดีของสังคม
5.   มีมารยาท วาจาเรียบร้อย ไม่กร้าวร้าว
6.   ไม่คดโกง
7.   มีสติ และมีคุณธรรมนำใจ