King’s Card_ส.ค.ส.พระราชทาน

 ส.ค.ส พระราชทาน

           ทุก ๆ ปี พสกนิกรจะเฝ้ารอการพระราชทานพรปีใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่าน ส.ค.ส พระราชทาน  ซึ่งพระองค์จะทรงประดิษฐ์ขึ้นเอง  เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   โดยปีแรกที่พระองค์พระราชทาน ส.ค.ส  คือ  ปี พ.ศ.2530   โดยทรงพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์  และแฟกซ์พระราชทานให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท   ทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า  กส. 9 เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร

ส.ค.ส พระราชทาน    ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2530

                       นับแต่นั้นมาพระองค์ได้พระราชทาน ส.ค.ส ทุกปี  และหนังสือพิมพ์ได้นำ ส.ค.ส พระราชทานไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนมาตลอด    ยกเว้นปีใหม่ พ.ศ. 2548  พระองค์ไม่ได้พระราชทาน ส.ค.ส เนื่องจากในช่วงปลายปี 2547  ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง  พระองค์จึงทรงงานหนัก เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว  แต่ได้มีรับสั่งพระราชทานแทน

                      ในส่วนของข้อความที่ปรากฎบน ส.ค.ส. พระราชทานนั้น  ล้วนสอดคล้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปีนั้นๆ   และแม้จะเป็นเพียงถ้อยคำสั้น ๆ  แต่ก็แฝงไปด้วยข้อคิดและคติเตือนใจที่ส่งผ่านไปยังปวงชนชาวไทยเสมอ

ส.ค.ส พระราชทาน   ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2547

                      สำหรับรูปแบบของ ส.ค.ส พระราชทานนั้น ในยุคแรกเป็น ส.ค.ส. ที่ไม่มีลวดลาย  สีขาวดำ  มีข้อความปรากฎสั้น ๆ   ต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2532  เริ่มมีลวดลายประดับ  ส.ค.ส. พระราชทานเพิ่มมากขึ้น  จนถึงในปี พ.ศ.2549  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน ส.ค.ส.เป็นภาพสี

ส.ค.ส พระราชทานปี 2554 
                  ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช 2554 นี้  เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สากลสีครีม  ผ้าปักพระกระเป๋าเป็นผ้าลายริ้วสีเหลืองสลับเทา  ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว  ทรงผูกเนกไทลายริ้วสีเหลืองสลับเทา ประทับบนพระเก้าอี้  ด้านข้างพระเก้าอี้ที่ประทับทั้งสองข้างมีโต๊ะสูง   โต๊ะด้านซ้ายวางแจกันแก้วก้านสูงปักดอกไม้หลากสี   โต๊ะด้านขวาวางแจกันแก้วขนาดเล็กปักดอกไม้หลากสีเช่นกัน  ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยง 2 สุนัข  คือ  คุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541  หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ด้านขวาและคุณทองแท้ที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2542  หมอบอยู่หน้าพระเก้าอี้ด้านซ้าย

                  ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับเป็นผ้าม่านสีเทาอ่อน  มีแจกันดอกไม้ขนาดใหญ่ปักดอกกุหลาบและดอกไฮเดรนเยียหลากสีตั้งอยู่  2  แจกัน แจกันด้านซ้ายมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับอยู่  ส่วนแจกันด้านขวามีผอบทองประดับอยู่  ถัดไปทางด้านหลังทั้งสองด้านมีกระถางไม้ประดับตั้งอยู่    มุมบนด้านซ้ายมีตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า  ส.ค.ส.สวัสดีปีใหม่ 2554   มุมบนด้านขวามีข้อความภาษาอังกฤษ  Happy New Year 2011

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินว่า  ขอจงมีความสุข ความเจริญ   มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 121923 ธ.ค.53 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท. พรหมบุตร,   ผู้พิมพ์โฆษณา  Printed at the Suvarnnachad publishing, D Bramaputra,  Publisher กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก ๆ เรียงกันด้านละ  3  แถว  ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

ประมวลภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน