เนื้อหาคอม_ม.1

             man_stuck_in_computer_monitor_sm_nwm                  comp030

หน่วย1_รู้จักคอมพิวเตอร์        หน่วย2_การทำงานของคอม    หน่วย3_ส่วนประกอบคอม     

git16                             home                  comp035

หน่วย4_ประโยชน์คอม    หน่วย5_อินเทอร์เน็ต       หน่วย6_เทคโนโลยีสารสนเทศ