เนื้อหาคอม_ม.2

ลูกบอลฟ้า                            ลูกบอลเขียว                                   ลูกบอลเหลือง

หน่วย1_สื่อสารข้อมูล           หน่วย2_เครือข่ายคอม           หน่วย3_หลักการแก้ปัญหา

ลูกบอลชมพู                                       ลูกบอลดำ

หน่วย4_อินเทอร์เน็ต             หน่วย5_ใช้ซอฟต์แวร์ทำงาน