เนื้อหาคอม_ม.3

stock-photo-flower-08                stock-photo-flower-09

หน่วย1_โครงงานใช้ IT                       หน่วย2_เขียนโปรแกรม

 

stock-photo-flower-01                   stock-photo-flower-02

หน่วย3_ใช้ ITเสนองาน                      หน่วย4_คอมสร้างชิ้นงาน