เนื้อหาคอม_ม.6

email                    Fig06-11

หน่วย1_พัฒนาโครงงานคอม                           หน่วย2_ติดต่ออินเทอร์เน็ต

 

internet                         4001

หน่วย3_ใช้คอมสร้างงาน                                    หน่วย4_ข้อปฏิบัติผู้ใช้ IT