2 thoughts on “การ์ตูนรู้จักคอม

  1. เป็นคลิปการ์ตูนที่เข้าใจง่าย ให้ความรู้มากๆเลยค่ัะ
    – นางสาวพัชรา ดัดตรงธรรม ม.6/4 เลขที่ 37

การแสดงความเห็นถูกปิด