พรบ.คอม2550

พรบ.คอมพิวเตอร์ 50

 

ขอบตุณที่มาข้อมูล  : youtube.com