Steve Jobs: iPhone Present

Steve Jobs – 2007 iPhone Presentation

ขอบตุณที่มาข้อมูล  : youtube.com