Tag Archive | ครูดี

ผู้บริหารการศึกษาหนึ่งแสนครูดี ปี2556

ที่มา  :  hrd.obec.go.th/news/2556

ประกาศรายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

 

หนึ่งแสนครูดี2556

ครูต้องเข้มแข็งไม่ท้อ:ครูดีครูเด่น

ที่มา : เดลินิวส์  วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555  เวลา 00:00 น. (อรุณี วิทิพย์รอด)

และผู้หนึ่งที่อุทิศทั้งจิตวิญญาณ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ และ สติปัญญาให้กับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  มายาวนานเท่าอายุการรับราชการ คือ อาจารย์ยินดี วรรณมณี ครูต้นแบบ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้ซึ่งได้รับรางวัลเข็มคุรุสภาสดุดี ประจำปี 2554 จากนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่อง นอกจากนั้น อาจารย์ยินดี ยังมีรางวัลเป็นหลักประกันความสามารถมากมาย อาทิ ครูต้นแบบ ครูเกียรติยศ ครูแกนนำ และเป็นครูต้นแบบปฎิรูปการศึกษา เป็นต้น

ผลงานที่โดดเด่นของ อาจารย์ยินดี  คือ การสร้างรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ คือ ให้เด็กรู้จักคิด วางแผน ออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข และรายงานผล  มีกระบวนการสอนแบบประสบการณ์ที่เน้นปฎิบัติ ทำให้เด็กนักเรียนที่นี่ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานที่จริง วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์จริง  เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้  โดยการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  นำความรู้และนวัฒนกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับการเรียนการสอน  รูปแบบการสอนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถาวร

อาจารย์ยินดี เล่าว่า  ส่วนตัวอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กๆ จึงตั้งใจสอบเข้าเรียนครู แม้ในระดับต้นของการศึกษาจะจบสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  แต่ก็ได้เบนเข็มเข้าสู่รั้ววิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  จนกระทั่งสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 1 ที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาเมื่อปี 2526  ทำหน้าที่สอนวิชาเกษตร ด้วยความที่เป็นผู้อยู่ในชนบท  มองเห็นว่า  นักเรียนที่จบออกไปหากไม่สามารถเดินต่อด้วยการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากทำให้เด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และหน้าที่การงาน จึงเริ่มต้นพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงลงมือปฎิบัติตามแนวคิด  ทั้งพัฒนารูปแบบการสอน  จนเมื่อเห็นว่าน่าจะเป็นรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแล้ว จึงได้ยึดแนวทางมาโดยตลอดพร้อมกับปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ

“ การได้รับรางวัลเป็นเพียงการเชิดชูและประกาศเกียรติเราเท่านั้น  แต่หลักของคนที่ยึดอาชีพครูต้องคำนึงตลอดเวลาคือ  การพัฒนาความรู้ในทุก ๆ ด้าน  มองว่า  เด็กคืออนาคตและความหวังของชาติ  ถ้าเรามุ่งมั่นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ต้องเข้มแข็งและต่อสู้ในตัวของตัวเอง ไม่ท้อไปกับการเปลี่ยนแปลง  ไม่หลงระเริงกับรางวัลที่ได้รับ  ผมเชื่อว่าการศึกษาของประเทศไทยจะรุดหน้าไปได้มาก” อ.ยินดี กล่าวฝาก