Tag Archive | ปี

ก.พ.ชงปรับฐานเงินเดือนข้าราชการปี 57

ที่มา  :  กรุงเทพธุรกิจ

ก.พ.ชงปรับฐานเงินเดือนข้าราชการปี 57 หวังแก้ ปัญหาค่าตอบแทนลักลั่นของหน่วยงานภาครัฐ เสนอขยับเพดานระดับผู้บริหารเปิดช่องระดับล่างขยับขึ้น เผยนายกฯเข้าข่ายได้รับการปรับด้วย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องเปรียบเทียบค่าตอบแทนทุกส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรมหาชน แล้วเสนอกลับมาอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการก.พ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ กล่าวว่า กรณีหลายองค์กรเสนอเรื่องขอปรับ ค่าตอบแทนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เกรงว่าจะเกิดความลักลั่น จึงตั้งกรรมการชุดนี้ ขึ้นซึ่งประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ก.พ.เสนอข้อมูลเบื้องต้นว่าข้าราชการประเภทต่างๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระปัจจุบัน ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนเท่าไร รวมถึงเงินประจำตำแหน่งในรูปค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม สวัสดิการ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน มีกฎหมายกำหนดเองได้

“แต่ละหน่วยงานมีกฎหมายที่ให้อำนาจเสนอเรื่องเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ มายังครม.ทำให้เกิดปัญหา แต่เดิมต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) แต่ต่อมาได้แยกและเสนอ ขอแก้ไขกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่มีหน่วยงานกลางดูแลจึงเกิดการลักลั่น ปัญหา ที่พบคือมีเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งเท่ากัน แต่บางกลุ่มมีเงินอื่นๆ เพิ่มเช่นค่าตอบแทนพิเศษ เบี้ยขยัน เป็นต้น”เลขาธิการ ก.พ.กล่าว 

เขากล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรและหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความร่วมมือ แม้แต่ละองค์กรจะมีอำนาจพิจารณาแต่ก็ควรมีข้อเสนอไม่ควรให้เกิดความแตกต่างหรือมีความเหลื่อมล้ำ ส่วนของเงินเดือนข้าราชการในภาพรวม เนื่องจากไม่ได้ปรับมานานทำให้เพดานเงินเดือนปัจจุบันค่อนข้างต่ำ ข้าราชการเริ่มที่ 15,000 บาท ปลัดกระทรวงสูงสุดอยู่ที่ 69,000 บาท ประกอบกับเมื่อมีการปรับฐานแรกเข้ารับราชการ 15,000 บาทไปแล้ว เพดานเงินเดือนด้านบนจะเหมือนถูกบีบให้แคบลงในการบริหารจัดการ จึงต้องขยับเพดานของระดับผู้บริหารที่อยู่ด้านบน เปิดกรอบเพดานเงินเดือนของข้าราชการระดับรองลงมาให้ขยับขึ้น แต่เนื่องจากต้องใช้งบจำนวนมาก จึงมีความเห็นหลายแนวทาง 

ที่ผ่านมา การพิจารณาระบบค่าตอบแทนจะพิจารณาจากตำแหน่งและเงินเดือนระนาบเดียว ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยฝ่ายบริหารสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี ส่วนนิติบัญญัติคือประธานสภา และฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกา 
โดยคาดว่า การศึกษาโครงสร้างเงินเดือน ราชการจะแล้วเสร็จต้นปี 2557 และคาดว่าจะ กระทบหลายฝ่าย โดยเฉพาะบัญชีค่าตอบแทน ของฝ่ายการเมืองคือนายกรัฐมนตรีที่จะขยับ ขึ้นด้วย เพราะนายกฯอยู่ในตำแหน่งสูงสุด ฝ่ายบริหารคือทั้งของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ดังนั้นถ้าไม่ขยับเงินเดือนของนายกฯ ตำแหน่งอื่นๆ ก็จะขยับไม่ได้แก้ปัญหา ค่าตอบแทน ลักลั่นของ หน่วยงานรัฐ

ไอบีเอ็มแชมป์ตลาดเซิร์ฟเวอร์ไตรมาสแรก56

ที่มา  :   มติชนออนไลน์   วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:20:39 น.

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ครองตำแหน่งผู้นำตลาดเซิร์ฟเวอร์ในไทยอีกครั้ง โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในด้านรายได้เซิร์ฟเวอร์โดยรวมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จากผลวิจัยของไอดีซี บริษัทชั้นนำด้านที่ปรึกษาและการวิจัยตลาดไอที

ในประเทศไทย ไอบีเอ็มครองตำแหน่งอันดับ 1 ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 41.6% ทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 15.5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556  นอกจากนี้ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ยังรั้งตำแหน่งผู้นำ 11 ไตรมาสติดต่อกันในตลาดเอ็กซ์เทอร์นอลดิสก์สตอเรจ ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 27.7% สูงกว่าคู่แข่งที่ตำแหน่งใกล้เคียงที่สุด 12.7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556

 โจ ชาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “แนวคิด Smarter Computing ของไอบีเอ็มเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราครองตำแหน่งผู้นำในตลาดเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจโดยรวมในไทย การตอบรับแนวคิด Smarter Computing กันอย่างกว้างขวางสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจในไทยมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลหรือบิ๊กดาต้า โซเชียลมีเดีย อุปกรณ์โมบายล์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมการใช้ประโยชน์จากกระแสข้อมูลที่สำคัญ ไอบีเอ็มอยู่เคียงข้างลูกค้าในการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการในอนาคต (ready now for what’s next) ด้วยการนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่พร้อมรองรับระบบคลาวด์ บิ๊กดาต้า และความปลอดภัย โดยทั้งหมดนี้คือจุดแข็งของไอบีเอ็ม”

 

ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ไอบีเอ็มครองอันดับ 1 ในตลาดเซิร์ฟเวอร์และสตอเรจในประเทศไทยสำหรับเซ็กเมนต์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

–  เซิร์ฟเวอร์ระดับไฮเอนด์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (เซิร์ฟเวอร์ราคาตั้งแต่ 250,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป) ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 66.3% (สูงกว่าอันดับสอง 47.4 เปอร์เซ็นต์)
– เซิร์ฟเวอร์ RISC และ EPIC ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 70.7% (สูงกว่าอันดับสอง 52.2 เปอร์เซ็นต์)
– ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่ x86 ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 77.8% (สูงกว่าอันดับสอง 63.6 เปอร์เซ็นต์)
– ดิสก์สตอเรจภายนอกระดับกลาง ด้วยส่วนแบ่งรายได้ 41.6% (สูงกว่าอันดับสอง 22.8 เปอร์เซ็นต์)

 

“เราคาดว่าจะสามารถรักษาแนวทางการเติบโตนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ๆ เช่น Power Systems, PureSystems และ Storage Systems ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าในการปรับใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า รวมถึงบริการคลาว์ดที่ทำได้ง่ายๆ ด้วยทักษะความชำนาญเพียงเล็กน้อย ทคโนโลยีของเราจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการดำเนินงานให้องค์กรธุรกิจทุกขนาดเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน” โจ ชาน กล่าว

 

ดัชนีครูไทยปี55 เต็ม10ได้7.86คะแนน

ที่มา  :  ไทยรัฐ  วันที่ 8 มกราคม 2556

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเชื่อมั่น  “ครูไทย” ปี 2555 พบ  ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.86 คะแนน   ส่วนที่คะแนนมากสุดเป็นเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ รองลงมาความรู้ความสามารถในการสอน ขณะที่เรื่องที่ได้อันดับสุดท้าย คือเรื่องหนี้สิน…

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 56 สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจ ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2555 ที่ผ่านมา โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,452 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 55 –7 ม.ค. 56 สรุปผลดังนี้ ประชาชนให้คะแนน “ดัชนีครูไทย” ปี 2555 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.86 คะแนน สำหรับ 30 ตัวชี้วัด “ดัชนีครูไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับ 10 อันดับแรก ได้ดังนี้ บุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ ได้ 8.17 ความรู้ความสามารถในการสอน ได้ 8.12 คะแนน การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ได้ 8.11 คะแนน ความทันสมัย / ทันเหตุการณ์/รู้ข้อมูลข่าวสาร 8.09 คะแนน

มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้าน ได้ 8.06 คะแนน การเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 8.02 คะแนน มีอุดมการณ์ จิตสำนึกความรักในวิชาชีพครู 8.00 คะแนน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู 7.99 คะแนน ความขยันขันแข็ง อดทน 7.96 คะแนน มีความเป็นผู้นำ 7.95 คะแนน และ 5 ลำดับสุดท้าย ลำดับ 25-30 พบว่า มีดังนี้ การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟื้อ 7.73 คะแนนการใช้วาจา คำพูดกับนักเรียน 7.70 คะแนนการรู้จักให้อภัย 7.68 คะแนน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เข้าใจนักเรียน 7.65 คะแนนการแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ 7.51 คะแนน การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 7.47 คะแนน.

 

 

 

เทคโนโลยีอินเทล จากปี”มังกร”สู่ปี”งู”

ที่มา  :  มติชนออนไลน์   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 22:23:04 น.

อ้างอิง  :   มติชนรายวัน  21 ธ.ค. 2555

ตลอดปีที่ผ่านมา  ต้องยอมรับว่า  ตลาดเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  รวมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ของผู้บริโภค ที่เริ่มหันมาใส่ใจกับอุปกรณ์พกพา  ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน  หรือแท็บเล็ตกันมากขึ้น  ในขณะที่ผู้ประกอบการเองก็มีการพัฒนาไม่หยุดหย่อนเช่นกัน  

รวมไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง  อินเทล  ที่ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ใช้งานไอทีอยู่ตลอด  รวมไปถึงในปี 2556 ที่จะมีอะไรที่ท้าทายรอคอยอยู่

คุณเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อินเทล  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  บอกเล่าเรื่องราวของอินเทลในช่วงปี 2555  ที่ผ่านมาว่า   ปี 2555 ถือเป็นปีที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา  และอินเทลเองก็ภูมิใจที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ  และแน่นอนว่า ในปี 2556  จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้น อันเป็นผลมาจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั่นเอง

ช่วงปีที่ผ่านมา อินเทลได้เปิดตัว  ชิป อินเทล คอร์ โปรเซสเซอร์ เจเนอเรชั่น 3  ซึ่งเป็นชิปรุ่นแรกของโลกที่นำเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ 3 มิติ แบบ Tri-Gate  ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ 22 นาโนเมตร  ทำให้อัลตร้าบุ๊กและพีซี มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น  และยังมีการพัฒนา อินเทล อะตอม โปรเซสเซอร์   สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน  และในปี 2556 อินเทลมีแผนที่จะเปิดตัวอินเทล คอร์ โปรเซสเซอร์ เจเนอเรชั่น 4 

และท่ามกลางการใช้งานเทคโนโลยีที่มากขึ้น  สิ่งที่ตามมาคือข้อมูลที่มากขึ้น  ซึ่งปี 2555 ถือเป็นปีแห่งการเติบโตของข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งอินเทลเองได้เปิดตัว อินเทล ซีออน โปรเซสเซอร์ ตระกูล E5  ที่รองรับได้  8 คอร์เป็นครั้งแรก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  และตระกูล E7 สำหรับการประมวลผลของแอพพลิเคชั่นที่สำคัญในระดับ mission critical  โดยอินเทลคาดการณ์ว่า ในปี 2558 ทั่วโลก  จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ตมากถึง 15,000 ล้านชิ้น    และคาดว่าในปี 2563 จะมีปริมาณการใช้ข้อมูลบนโลกดิจิตอลมากถึง 35 ล้านล้านกิกะไบต์ ทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการขยายตัวของปริมาณข้อมูลอย่างรวดเร็ว  และเกิดความท้ายทายด้านไอที  ซึ่ง อินเทล ซีออน โปรเซสเซอร์ เองก็จะสามารถนำเสนอระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรและคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงได้เป็นอย่างดี

อีกประเด็นที่น่าสนใจ  คือ  ความสำคัญของ “ทวีปเอเชีย”  ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมระดับโลก และยังคงเป็นทวีปที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่างจากทวีปอื่นๆ ที่กำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยเทคโนโลยีใหม่ยังคงเกิดจากบรรดาผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก 

ในขณะที่ผู้ใช้เองก็ตอบสนองต่ออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่  ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กรูปโฉมใหม่   อุปกรณ์ที่เริ่มมีการผสมผสานกันมากขึ้น  ระหว่างความสามารถด้านการใช้งานของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต  กับความสามารถด้านประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊ก  เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น  เราจะได้เห็นอัลตราบุ๊กที่หน้าจอสัมผัสได้ แปลงร่างได้ หน้าจอพับได้ และอื่นๆ อีกมากมาย 

คุณเอกรัศมิ์  กล่าวว่า  จากการสำรวจของจีเอฟเคพบว่า  ตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์โตถึง 25 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่ไอดีซีคาดว่าจะต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง   รวมทั้งการที่หนุ่มสาวทุ่มเงินไปกับโครงการรถคันแรก   ปีหน้า เชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยสำคัญอย่างเทคโนโลยี 3จี รวมทั้งการเกิดของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8   ที่จะช่วยผลักดันให้ตลาดพีซีเติบโตได้ 10 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ทั้งนั้น  ตัวเลขนี้หมายถึงในกรณีที่ไม่มี “ปัจจัย”  อื่นๆ มากระทบแบบที่ไม่คาดคิด หรืออย่างที่หวาดหวั่นกันอยู่ ก็น่าจะพอไปกันไหวสำหรับตัวเลขเก๋ๆ ในปี “งู”

20 บุคคลดังแห่งปี2555 จากข่าวเด่น

ที่มา  :  kapook.com  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  เฟซบุ๊ก สมจิตต์ นวเครือสุนทร ,Itthimon PunyaratabanPSY , แก่ ใจดี สปอร์ต กทม ,เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่ ,Oak Panthongtae Shinawatraคุณ fern montira สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม , รายการเจาะข่าวเด่น โพสต์โดย hottvnews สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม , whoweeklymagazine.com , รายการเรื่องเล่าเช้านี้ Twitter @NoeyZupermarket,

 

ตลอดช่วงปี 2555 มีบุคคลที่เด่นดังจากข่าวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง วงการกีฬา หรือวงการบันเทิง ข่าวต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งหลายข่าวก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกกล่าวขานในวงกว้าง บางข่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยาวนานต่อเนื่องหลายเดือน …จากข่าวเด่น   บุคคลเด่น บุคคลดังในปีนี้จะมีใครกันบ้าง แล้วเขาดังจากข่าวอะไร ไปย้อนดูกันเลย 

สมจิตต์ นวเครือสุนทร
สมจิตต์ นวเครือสุนทร นักข่าวกล้าชน

ดังตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว… ยาวมาจนถึงปลายปีนี้เลยทีเดียว สำหรับ “สมจิตต์ นวเครือสุนทร” นักข่าวสาวสังกัดช่อง 7 สี ที่รัวคำถามเป็นชุด ๆ ใส่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ร่ายยาวไม่เว้นช่วงตลอด 6 นาที แบบไม่ลดราวาศอก แถมคำถามแต่ละข้อนั้นก็เป็นประเด็นเด็ด ประเด็นร้อน โดยเฉพาะเรื่อง “พ.ร.ฏ. อภัยโทษ” เรียกได้ว่า หากเจอนักข่าวสมจิตต์เมื่อไหร่ นักการเมืองบางท่านก็เลี่ยงไม่ตอบเลยก็มี
ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้ว่าเธอจะถูกอีเมลปริศนาข่มขู่ แต่เธอก็ไม่เกรงกลัวอำนาจมืดใด ๆ พร้อมที่จะทำหน้าที่สื่อต่อไป โดยยึดหลักวิชาชีพเป็นหลัก… พร้อมมีประโยคเด็ดว่า ต้องการเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบทุกอย่าง!!
และล่าสุดเธอก็ปะ ฉะ ดะ กับ ร.ต.อ.เฉลิม คู่กรณีเก่าอีกครั้ง ในกรณีเรื่องที่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวหาเธอว่า ฝักใฝ่พรรคประชาธิปัตย์ กลางวงสัมภาษณ์ แถมยังหัวเราะเย้ยออกมา ทำให้นักข่าวสาวสวนกลับไปทันทีว่า เธอจะฟ้องหมิ่นประมาท ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม ก็ตอบกลับว่า หากพูดแค่นี้มันผิด ก็ให้แจ้งข้อหาเลย และแน่นอนนักข่าวสาวก็ตอกกลับ ร.ต.อ.เฉลิม แบบทันควันชนิดที่ทำให้เพื่อน ๆ นักข่าว สัมภาษณ์ข้าง ต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียว… กับคำว่า ” …ถ้าการที่ท่านกล่าวหาหนูว่าฝักใฝ่ประชาธิปัตย์ ไม่ใช่การหมิ่นประมาท แล้วถ้าหนูเรียกท่านว่าขี้ข้าทักษิณ จะเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่…” 
จากคำพูดของนักข่าวสาวดังกล่าว ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง บางคนก็แสดงความคิดเห็นในแง่บวก บางคนก็โพสต์ด่าเธอเช่นกัน แต่!! ยังไม่จบเท่านี้ เพราะหลังจากกรณีดังกล่าว ทำให้ ร.ต.อ.เฉลิม แบนเธอ ลั่นออกสื่อว่า จะไม่ยอมตอบคำถามใด ๆ ของนักข่าวสาวอีกแล้ว
ด้าน สมจิตต์ ก็ถามถึงเหตุผลในการแบนเธอว่า คำถามของเธอมันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือ ร.ต.อ.เฉลิม ถึงไม่ตอบ และหาก ร.ต.อ. เฉลิม ใจนักเลงพอก็น่าจะเปิดโอกาสให้ต่างฝ่ายต่างได้ทำหน้าที่ งานนี้ ร.ต.อ.เฉลิม ก็ถึงกับไปไม่เป็น และหน้าเจื่อนไปเลยทีเดียว ก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่า “ผมไม่ใช่นักเลง ผมเป็นคนขี้กลัว”
 โอ้ววววว… เธอช่างทำหน้าที่เป็นนักข่าวที่กล้าถามแบบไม่กลัวนักการเมืองจริง ๆ  

คุณลุงใจป้ำ! กับวลีเด็ด แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.
กลายเป็นวลีเด็ดที่ดังสุด ๆ ฉุดไม่อยู่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น กับคำว่า “แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.” ที่พริตตี้สุดสวยนามว่า “มันตรา” ได้แคปเจอร์หน้าการสนทนาในเฟซบุ๊กกับคุณลุงคนหนึ่ง โดยมีบทสนทนาในแง่ชู้สาว แต่งานนี้หญิงสาวเขาไม่เล่นด้วย อีกทั้งยังนำข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก ซึ่งมีข้อความดังนี้…

 คุณลุง : แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.
 มันตรา : แล้วไง
   คุณลุง : มีไรให้ช่วยก้อบอกได้
คุณลุง : ส่วนมากเป็นค่า คอนโด ผ่อนรถ
คุณลุง : เงียบ สงสัยไม่ช็อต

งานนี้ข้อความของคุณลุงก็กระจายในสังคมออนไลน์ แถมวลีเด็ดอย่าง “แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.” และ “เงียบ สงสัยไม่ช็อต” ก็กลายเป็นคำฮิต คำฮอต นำไปพูด ไปล้อเลียนกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวละ
ช็อตไม่ช็อตไม่รู้ รู้แต่ว่าหลังจากที่เป็นข่าว คุณลุงถึงกับเงียบหาย ลาโลกออนไลน์ไปเลย

เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่
 เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่!! ความในใจจาก ด.ช.โต๊ด

เรื่องราวอัดอั้นตันใจเล็ก ๆ ของ ด.ช.โต๊ด ชั้น ม.1/9 ณ โรงเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) จ.สมุทรสาคร ที่ถูกเพื่อน ๆ แบนออกจากกรุ๊ปเฟซบุ๊ก “พวกเราชาว 1/9” ด.ช.โต๊ด จึงขอใช้วิชาที่ร่ำเรียนมา อัดคลิปวิดีโอระบายความในใจซะเลย
โดยในคลิประบุว่า… “ไอ้บอล คิดได้เนอะ ให้เพื่อนไล่กูออกจากชาว 1/9 เพราะเรื่องกะโหลกกะลาแค่นี้ บอกไว้เลยว่า ถ้าไม่เอากูเป็นพวกเราชาว 1/9 … เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่!!”
และเมื่อคลิปเผยแพร่ออกไป วลีน่ารัก ๆ อย่าง “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่” ก็กลายเป็นคำฮิตติดปากเอามาพูดกันเกรียวกราวเลยทีเดียว… ขอบอกว่า ด.ช.โต๊ด ไม่ได้อัดคลิปแค่คลิปเดียวนะ แต่มีอีกหลายคลิปเลยล่ะ ทางด้าน รมว.ไอที, กระทรวงศึกษาธิการ ก็ตื่นตระหนก และกลัวว่า การกระทำของ ด.ช.โต๊ด จะเป็นการชี้โพรงภัยเทคโนโลยี แต่ในมุมมองของคนบางกลุ่มก็มองว่า เป็นการระบายของเด็กในยุคนี้เท่านั้นเอง ขณะที่คุณครูอังคณา ก็ออกมาชี้แจงว่า เรื่องนี้ ด.ช.โต๊ด และ ด.ช.บอล คุยกันรู้เรื่อง และปรับความเข้าใจเรียบร้อยแล้วจ้า… 

คลิป เสียใจแต่ไม่แคร์

 น้องก้อง เสียใจไม่แคร์ ลิปซิงค์ขั้นเทพ ที่เป๊ะสุด ๆ
ปีนี้นับว่าเป็นปีของกระแสโซเชียลก็ว่าได้ เพราะเพียงแค่คุณอัดคลิปวิดีโอและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ยูทูบ คุณอาจจะดังไม่รู้ตัว!! เหมือนกับน้องก้อง… หนุ่มแว่นร่างอวบ ที่ขอร้องโชว์ลิปซิงค์เพลงดังของสาวหวาย กามิกาเซ่ ในบทเพลง “เสียใจแต่ไม่แคร์” พร้อมอัดวิดีโอเก็บไว้… งานนี้ น้องก้องคงจะอัดคลิปเก็บไว้ดูคนเดียวนั่นแหละ แต่กลับกลายเป็นว่า… ชาวเน็ตมือดีดันนำมาโพสต์ต่อในเฟซบุ๊ก จนกลายเป็นกระแส “น้องก้อง เสียใจไม่แคร์” แถมยังมีคลิปเลียนแบบอย่างมากมาย
หลายคนคงจะสงสัยว่า เอ๊ะ! ทำไมแค่คลิปลิปซิงค์ถึงฮอตฮิตอะไรขนาดนี้ แหม…ก็คลิปนี้ไม่ใช่แค่ลิปซิงค์ ร้องเพลงให้ตรงปากธรรมดาน่ะซิ เพราะน้องก้องเธอแทบจะสวมวิญญาณของน้องหวายเลยทีเดียว ทั้งท่าทาง องศาของหน้า ความกว้างของปาก น้องก้องก็อปมาเป๊ะ!! ไม่มีหลุดเลยสักช็อตเลยล่ะค่ะ
และล่าสุดน้องก้องก็ปล่อยคลิปเด็ด มาให้ทุกคนได้ฮาส่งท้ายปีกับคลิป…น้องก้องหัวโปก การันตีความฮานะคะ ลีลาเธอสุดยอดจริง ๆ 

โอ๊ค

 โอ๊ค พานทองแท้ โฆษกพรรคเพื่อไทย ประจำเฟซบุ๊ก
   เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กได้มีประสิทธิภาพในการพีอาร์สูงสุดเลยทีเดียว สำหรับ โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มักจะโพสต์เฟซบุ๊กแชร์เรื่องราวการเมืองให้แฟนเพจได้ติดตาม กดไลค์ กดแชร์กันตลอด ถึงแม้ว่า โอ๊ค พานทองแท้ จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหมือนใคร ๆ เขา แต่ไม่ว่าเขาโพสต์อะไร ก็มันจะเป็นประเด็นฮอตฮิต หรือบางครั้งก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยล่ะ
และแน่นอนเรื่องราวที่ โอ๊ค มักจะโพสต์นั้น 90 % จะเป็นเรื่องราวของฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นการขนหลักฐานมาแฉฝ่ายตรงข้าม ชี้แจงเหตุผลแทนรัฐบาล ส่วนอีก 10 % เป็นการโพสต์รูปครอบครัว โดยเฉพาะรูปของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่แฟนคลับเฝ้ารอ เฝ้าคอย ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
      งานนี้ จึงขอยกให้โอ๊ค เป็นโฆษกของรัฐบาล ประจำหน้าเพจเฟซบุ๊กไปเลยจ้า… ส่วนบรรดานักข่าวก็ยิ้มกริ่มเพราะได้ข่าวจากต้นตอของจริงแท้ ๆ จริงไหม 

บุญชัย เบญจรงคกุล

 เจ้าสัวบุญชัย ทุ่ม (ใจ) ไม่อั้น กับความรักครั้งใหม่

ชื่อของ “เจ้าสัวบุญชัย เบญจรงคกุล” เป็นชื่อที่หลายคนรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ว ในนามของนักธุรกิจหมื่นล้าน ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของดีแทค และเป็นเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับ 13 ของประเทศ แต่เมื่อต้นเดือนที่แล้ว ชื่อของ “เจ้าสัวบุญชัย” ก็กลายเป็นที่รู้จักอีกครั้ง ในฐานะ “คู่หมั้น” ของสาวตั๊ก บงกช คงมาลัย ดาราสาวทรงโตนั่นเอง
โดยข่าวประกาศหมั้นแบบสายฟ้าแลบระหว่าง สาวตั๊ก และเจ้าสัว ในครั้งนี้ ทำเอาฮือฮาไปทั้งบางเลยทีเดียวละคะ  หลายคนนั้นก็สงสัยว่า ความรักของทั้งคู่ก่อตัวได้อย่างไร  แล้วเพราะอะไรเจ้าสัวถึงฝ่าด่านหินทลายหัวใจของคุณแม่ตั๊ก  ที่ขึ้นชื่อว่าหวงลูกสาวเป็นที่สุด  แต่เราก็ได้คำตอบจากคุณแม่ของตั๊กว่า ทั้งคู่เจอกันตอนไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง  และเกิดถูกอกถูกใจซึ่งกันและกัน  จากนั้นก็ไปมาหาสู่  จนกระทั่งเจ้าสัวเดินทางมาขอตั๊กจากคุณแม่ โดยให้เหตุผลว่า อยากให้เกียรติตั๊ก  และเป็นการประกาศว่า  เจ้าสัวคบตั๊กอย่างเปิดเผย ไม่อยากให้ใครเอาไปตีความแบบผิด ๆ
ส่วนพิธีหมั้นของทั้งคู่ ก็จัดแบบเรียบแต่หรูสุด ๆ  ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย  MOCA  ซึ่งงานดังกล่าว  ถึงแม้สาวตั๊กจะออกมาประกาศว่า เป็นงานง่าย ๆ ก็ตาม  แต่เจ้าสัวก็ทุ่มเงินไม่อั้น เพื่อให้คู่หมั้นสวยดุจนางในวรรณคดี  ไม่ว่าจะเป็นทรงผม ชุดหมั้น เครื่องทอง ที่มูลค่าทะลุหลายล้านเลยละคะ
  สำหรับงานแต่งนั้น  เจ้าสัวเผยว่า  ขอคบกับตั๊กในฐานะคู่หมั้นไปก่อน  หากสาวตั๊กพร้อมเมื่อไหร่ก็อยากจะแต่งเลยทันที 

 ไซ กังนัม สไตล์ โอปป้าแดนกิมจิ ที่ดังที่สุดในเวลานี้
นักร้องในปีนี้คงไม่มีใครเด่น ใครดัง เกินพ่อหนุ่มกิมจิ ร่างอวบ เจ้าของท่าควบม้า อย่าง ไซ กังนัม สไตล์ อีกแล้ว… เพราะเพียงแค่ต้นสังกัดเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพียงแค่วันเดียว ยอดวิวก็ถล่มทลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุด หนุ่มไซ มียอดวิวกว่า 1,000 ล้านวิวเลยล่ะค่ะ
ส่วนท่าเต้นควบม้า และม้าโยกสุดฮิตของเขา ก็กลายเป็นท่าฮิตของคนทั่วโลกไปแล้ว เพราะไม่ว่าใครต่างก็เต้นท่านี้กันได้ แถมยังทำคลิปวิดีโอเพลงกังนัม สไตล์ กันออกมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโคฟเวอร์ให้เหมือนเป๊ะ หรือว่าจะเป็นการเต้นเป็นกลุ่มเอาฮา ทั้งในออฟฟิศ ในเรือนจำ ในโรงเรียน  ไม่เว้นแต่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้บางคนอย่างครีเอทท่าเต้น และเนื้อร้องในแบบฉบับของแต่ละคน ให้ฮากระจายยิ่งกว่าเดิม ซึ่งในประเทศไทย ก็มีเพลงอย่าง กำนันสไตล์ ของคัทโต๊ะ ลิปตา หรือว่าจะแกนนำ สไตล์ ของ บี้ เดอะสกา เป็นต้น
กลับมาที่กระแสความดังของ ไซ กังนัม สไตล์ ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นดาราดังระดับโลก ดาราฮอลลีวูด หรือนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ ต่างก็รู้จักไซ กังนัม สไตล์ แถม ไซ ยังได้รับเกียรติให้เป็นแขกรับเชิญบนเวทีดัง ๆ มานักต่อนักแล้วด้วย   เรียกได้ว่า ไซ กังนัม ดังสุด ๆ ฉุดไม่อยู่จริง ๆ นะคะ โอปป้า!

 ลุงเอี่ยม วัดไร่ขิง ขอทานเงินล้าน!!
ถือได้ว่าเป็นบุคคลแห่งปีที่ฮอตไม่แพ้ใคร ๆ เลยล่ะค่ะ สำหรับลุงเอี่ยม ชายพิการ อายุไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งเขาได้บริจาคเงินให้กับวัดไร่ขิงจำนวน 1 ล้านบาท แต่ที่ฮือฮาและกลายเป็นประเด็นร้อนนั้น เป็นเพราะว่าลุงเอี่ยมไม่ใช่เศรษฐี ไม่ใช่นักธุรกิจ ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่ลุงเอี่ยมเป็นเพียงขอทานที่นั่งหน้าวัดไร่ขิงเท่านั้น งานนี้บรรดาชาวบ้านก็พากันแปลกใจว่า เอ… ทำไมขอทานถึงมีเงินเก็บมากมายมหาศาลอย่างนี้ แล้วหากเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้ ทำไมลุงเอี่ยมเอามาบริจาค ไม่เก็บเอาไปใช้สอยให้สะดวกสบายล่ะ 
โดยลุงเอี่ยมเคยให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเด่นว่า ลุงเอี่ยมทำบุญมาทั้งหมด 37 ปี ทำครั้งแรกจำนวน 300 บาท ต่อมาก็ทำเพิ่มเป็น 600 และทบเพิ่มเป็น 1 พันบาท เรื่อย ๆ มาตลอดทุกปี ซึ่งลุงเอี่ยมหวังว่าในปีหน้า เขาจะสามารถเก็บเงินได้ถึง 2 ล้าน และจะนำเงินมามอบให้กับวัดอีกครั้ง ส่วนสาเหตุที่ลุงเอี่ยมนำเงินทั้งหมดในชีวิตของลุงมาทำบุญนั้น เพราะลุงเอี่ยมอยากให้ผลบุญที่ลุงทำส่งผลให้ชาติหน้าเกิดมาแบบสมบูรณ์แบบ 
นอกจากนี้ ลุงเอี่ยมยังขอเถียงอีกว่า ลุงไม่ได้เป็นขอทาน ลุงไม่เคยเอาขัน หรือภาชนะมานั่งขอเงินจากชาวบ้าน แต่ที่เขาให้เพราะความเมตตา อีกอย่างลุงเอี่ยมก็ให้หวยแม่น พอชาวบ้านถูกหวยก็เอาเงินมาแบ่งลุงตลอด ส่วนเงินที่ลุงเอี่ยมได้ก็จะนำเอามาให้เจ้าอาวาสเก็บไว้ พอครบปี ถึงงานเทศกาลประจำปีของวัด ลุงเอี่ยมก็จะเอาเงินมาทำบุญดอกบัวเป็นประจำ แต่ในปีนี้ที่เป็นข่าว เพราะว่าจำนวนเงินที่ลุงเอี่ยมเอามาทำบุญนั้น มูลค่ามหาศาลถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว…
         …ขอให้ผลบุญ ผลกุศล ที่ลุงเอี่ยมทำ ส่งผลให้คุณลุงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และอารมณ์ดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ 

เสธ.อ้าย

 เสธ.อ้าย แกนนำ เฉพาะกิจ 
ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับชื่อของ เสธ.อ้าย หรือ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม ที่ออกมาต่อกรกับรัฐบาล กับแนวคิด“แช่แข็งประเทศ” โดยระบุว่า ถึงเวลาที่ต้องขับไล่รัฐบาล เพราะบริหารงานได้ล้มเหลว และมีแต่นักการเมืองที่ไม่ดี
โดย เสธ.อ้าย ได้รวบรวมสมาชิกจากหลากหลายองค์กร เพื่อมาร่วมชุมนุม ซึ่งตอนแรกนักการเมืองพรรคใหญ่ ๆ ก็คิดว่า คงจะมีสมาชิกไม่ถึง 2 พันคน แต่ เสธ.อ้าย ก็สร้างความตื่นตะลึงไม่น้อย เมื่อสามารถรวบรวมสมาชิกที่เห็นด้วยกับเขาได้ถึง 2 หมื่นคนเลยทีเดียว
หลังจากนั้น เสธ.อ้าย ก็เห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับแนวคิดขององค์กรพิทักษ์สยาม จึงจัดชุมนุมครั้งใหญ่ขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน เพื่อหวังปฏิวัติรัฐบาล และยืนยันอย่างชัดเจนว่า ไม่เคยกลัวรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้ง เพราะรัฐบาลชุดนี้ใช้อำนาจไม่ชอบธรรม และมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง ซึ่งการประกาศกร้าวของ เสธ.อ้ายในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงกลัวการเกิดรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง ถึงแม้ว่า เสธ.อ้าย ออกมารับรองว่า การชุมนุมในครั้งนี้ จะไม่มีการใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอน
และก็เป็นอย่างที่ เสธ.อ้าย บอกเอาไว้จริง ๆ เพราะการชุมนุมของ อพส. นั้นไม่ยืดเยื้อ หรือพูดได้ว่าแทบจะยังไม่ทันได้ชุมนุมเลยก็ว่าได้ เพราะประชาชนถูกสกัดกั้น จากเจ้าหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัย อีกทั้ง ในช่วงเช้าของวันชุมนุมเกิดเหตุยิงแก๊สน้ำตาใส่กัน ตั้งแต่ยังไม่ถึงฤกษ์ ทำให้ เสธ.อ้าย ประกาศยุติการชุมนุม โดยอ้างว่า ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ จากการชุมนุมดังกล่าว จนทำให้หลายฝ่ายถึงกับงงว่า เสธ.อ้าย ชุมนุมเพื่ออะไรกันแน่!

 หนุ่มเนย ลดความอ้วน จากน้ำหนัก 140 กิโลกรัม เหลือเพียง 66 กิโลกรัม 

น้องลูกนก

                           รูปน้องลูกนก ก่อนลดน้ำหนัก – หลังลดน้ำหนัก
 เนย & ลูกนก ไอดอลแห่งการลดความอ้วน

ต้องขอยกนิ้วให้จริง ๆ สำหรับ หนุ่มเนย และ สาวลูกนก ที่ทั้งคู่ต่อสู้ปีศาจความหิว จนสามารถเอาชนะเจ้าตัวร้ายอย่าง “ไขมันและน้ำหนัก” ได้อย่างราบคาบเลยล่ะค่ะ ซึ่งการลดน้ำหนักหลายคนคงคิดว่า หากมีวินัย กินน้อย ออกกำลังกายหนัก ก็คงจะลดได้ ไม่เห็นเป็นเรื่องยากอะไรเลย… แต่สำหรับหนุ่มเนย และสาวลูกนก พวกเขาไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักเพียง 2-3 กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ เพราะพวกเขาสามารถรีดไขมัน และลดน้ำหนักออกจากร่างอ้วน ๆ ของเขาที่หนักเกินร้อยโล จนกลายเป็นคนหุ่นดีไปโดยปริยาย
เริ่มต้นด้วยอดีตคนเคยอ้วน อย่าง “เนย อิทธิมนต์” ที่เขาไม่แคร์เสียงทักท้วงถึงรูปร่างและน้ำหนักมาโดยตลอด และเลือกที่จะปลอบใจตัวเองด้วยคำว่า “โลกนี้มีคนผอมเยอะแล้ว” เลยกินแบบตามใจปาก ใครจะบอกว่าอ้วนยังไงเขาก็ไม่สน แต่จุดที่เปลี่ยนความคิดของเนยให้ลดความอ้วนอย่างจริงจังนั้น เป็นเพราะว่า… เขาเกือบตายเพราะทานอาหารญี่ปุ่นมากเกินไป เขากินเยอะจนหายใจไม่ออก ติดขัด และอึดอัดมาก ทำให้เขาคิดว่าถ้าเขาทานเยอะ ๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เขาอาจจะไม่รอดเหมือนครั้งนี้
เนยเลยตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ในการลดน้ำหนัก เริ่มด้วยการว่ายน้ำวันละ 1 ชั่วโมง และปรับพฤติกรรมการกินอาหาร เลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ ลดแป้ง เพิ่มผักให้เยอะขึ้นในแต่ละมื้อ จนในที่สุดน้ำหนักเขาก็เริ่มลดลง ๆ ถึง 30 กิโลกรัมเลยทีเดียว จากนั้นเขาก็เปลี่ยนการออกกำลังกาย จากว่ายน้ำมาเป็นวิ่งบนลู่วิ่งวันละ 2 ชั่วโมง และยังควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถลดน้ำหนักจาก 140 กิโลกรัม เหลือเพียง 66 กิโลกรัมเท่านั้นเอง แปลงโฉมจากเป็นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว ในระยะเวลาเพียง 8 เดือนเท่านั้น!! 
ต่อกันด้วยสาวสวยอย่าง ลูกนก ที่ขอแชร์ประสบการณ์ในเว็บไซต์พันทิปจนโด่งดังทั่วโลกไซเบอร์ และกลายเป็นไอดอลลดน้ำหนักให้กับสาว ๆ หลายคนเลยล่ะ เช่นเดียวกับหนุ่มเนย ถึงแม้จะมีคนบอกว่าเธออ้วน แนะนำให้เธอไปลดน้ำหนัก แต่เธอก็ไม่แคร์ พร้อมประกาศก้องว่า “การกินคือความสุขของเรา”
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจัง นั่นก็คือ “นิชคุณ” นักร้องสุดหล่อขวัญใจเธอนั้นเอง โดยลูกนกบนเอาไว้ว่า หากเธอได้จับมือกับนิชคุณ เธอจะไม่กินข้าวเย็นและไม่กินน้ำอัดลม 1 เดือน และแน่นอนฟ้าดินก็เป็นใจให้เธอลดน้ำหนัก เพราะในงานคอนเสิร์ตนั้น เธอโชคดีได้จับมือนิชคุณเข้าเต็ม ๆ ทำให้เธอต้องทำตามสัญญาที่เธอบนเอาไว้
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ภายใน 1 เดือนที่เธอไม่กินข้าวเย็นและงดน้ำอัดลมนั้น เธอสามารถลดน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัมเลยทีเดียว จากนั้นเธอก็มีกำลังใจเดินหน้าลดน้ำหนักต่อไปเรื่อย ๆ จนตอนนี้เธอลดน้ำหนักเหลือเพียง 68 กิโลกรัม จาก 131 กิโลกรัม ลดไปถึง 63 กิโลกรัมเลยล่ะค่ะ
เพียงแค่แรงฮึดเล็ก ๆ เท่านั้น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนน้ำหนักหลักร้อย!! มาเป็นคนที่ดูดี สุขภาพดี แถมยังหน้าตาดีอีกด้วยนะ 🙂  

 เนยรักโลก สาวน้อยธรรมชาตินิยม กับแนวคิดรักษ์ป่าแบบสุดโต่ง
 ติดโผคนดังปี 2012 แทบไม่ทัน ส ำหรับ “น้อยเนย  Noey  Zupermarket”  หรือรู้จักกันในนามว่า  “เนยรักโลก”  ที่ใช้รูปของสาวน้อยคอซอง ผมสั้นระนาบติ่งหู ทวีตข้อความแนวรักป่า รักน้ำ รักธรรมชาติ จนตอนนี้เธอก็ฮอตฮิตประหนึ่งเซเลบฯ ในโลกไซเบอร์  โดยมีผู้ฟอลโลเวอร์เธอกว่า 79,XXX เลยทีเดียว (21 ธันวาคม) ทั้ง ๆ ที่เธอเพิ่งเปิดใช้บริการทวิตเตอร์ไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้เอง
หลายคนอาจจะสงสัย แหม… แค่โพสต์ข้อความรักโลก จะเด่นจะดังอะไรขนาดนั้น… ชั่วโมงนี้ ไม่เด่นไม่ดังก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะ เพราะแต่ละแนวคิดของเธอ เปรียบเสมือนตลกร้าย แถมยังสุดโต่งชนิดเมื่ออ่านแล้ว ต้องอุทานออกมาว่า “คิดได้ไง”, “คิดได้เนอะ” อย่างแน่นอน
อ่ะอ่ะ ลองไปอ่านข้อความของเธอแต่ละทวีตดู… มีเพื่อนถามเนยว่าชอบกินอะไร เนยบอกได้อย่างเดียวเลยค่ะ เนยไม่กินผัก เนยถือว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่า หรือ เช้าแล้วคะทุกคน สูดอากาศยามเช้าเข้าไปลึก ๆ แล้วอย่าปล่อยออกมานะคะ มันจะเป็นการทำลายธรรมชาติเพราะถือว่ามันเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใครอยากจะอ่านแนวคิดรักษ์โลก แบบเฉพาะตัวของน้องเนย ก็ติดตามเธอกันได้ในทวิตเตอร์ @NoeyZupermarket กันได้นะจ๊ะ

กิ๊ก วารุณี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดราม่า กิ๊ก วารุณี TGT 
เรียกน้ำตาคนดูได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียว หลังจากที่ กิ๊ก วารุณี สุวรรณรักษ์ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน Thailand’s Got Talent ซีซั่น 2 ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตเศร้า เคล้าน้ำตา โดยเธอระบุว่า เธอเรียนจบแค่ ป.6 ตอนนี้ประกอบอาชีพรับจ้างร้องเพลงทั่วไป ซึ่งเธออยากจะนำเงินรางวัลมาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ และลูกสาวอยู่…
ส่วนการแสดงบนเวทีของเธอก็สร้างคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัว เมื่อหญิงสาวต่างจังหวัดจบเพียง ป.6 แต่เขาสามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษ ได้ดี ไพเราะ และสำเนียงเป๊ะ ไม่แพ้ต้นฉบับเลย ซึ่งเธอก็บอกว่า ที่เธอร้องเพลงเพราะนั้นคงเป็นเพราะพรสวรรค์ แต่สำเนียงการร้องเพลงภาษาอังกฤษ เป็นเพราะพรแสวงล้วน ๆ โดยเธออาศัยวิชาครูพักลักจำ และฝึกฝนด้วยตนเองมาโดยตลอด ไม่มีการลงเรียนภาษา หรือเรียนร้องเพลงแต่อย่างใด
 แต่แล้ว!! กิ๊ก วารุณี ก็ถูกแฉว่า ที่เธอสำเนียงฝรั่งดีนั้น เป็นเพราะเธอเป็นภรรยาของชาวมาเลเซียตั้งแต่อายุ 20 จนมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ส่วนตอนนี้ เธอยังเป็นภรรยาของชาวเดนมาร์กอีกด้วย แถมยังเคยบินไปเที่ยวไกลถึงยุโรปแบบนี้ จะไม่ให้เธอพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไร
สุดท้าย กิ๊ก วารุณี ก็ออกมายอมรับพร้อมเปิดใจว่า เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง แต่สามีชาวเดนมาร์กพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ และที่เธอร้องเพลงภาษาอังกฤษสำเนียงเป๊ะนั้น เป็นเพราะเธอแกะตัวโน้ตที่ละตัวล้วน ๆ แล้วฝึกฝนจนร้องได้ต่างหาก

วิทนีย์ ฮูสตัน

 ปิดตำนาน วิทนีย์ ฮูสตัน นักร้องดังระดับโลก
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เหล่าบรรดาแฟนคลับของ “วิทนีย์ ฮูสตัน” ก็ต้องใจหายกันไปตาม ๆ เมื่อรายงานข่าวแจ้งว่า วิทนีย์ จากไปอย่างไม่มีวันกลับ  อย่างไม่ทราบสาเหตุ โดยรายงานข่าวระบุว่า  เรย์ เจ เข้าไปเคาะห้องของ วิทนีย์ หลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีการตอบกลับ จึงขอให้เจ้าหน้าที่พังห้องเข้าไป และก็ต้องพบว่า วิทนีย์ กลายเป็นศพนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำ
       ทั้งนี้ สาเหตุการตายของ วิทนีย์ ก็กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ บ้างก็ว่าเธอกินยาฆ่าตัวตาย บ้างก็ว่าเธอกินยาเกินขนาด นอกจากนี้ยังมีบางคนพุ่งประเด็นถึงเรื่องการติดยาเสพของติดของวิทนีย์ด้วย 
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแพทย์ก็ได้ระบุว่า ก่อนที่วิทนีย์เสียชีวิตนั้น พบร่องรอยของการเสพกัญชา และยานอนหลับซาแนกซ์ พร้อมกับยาอีกหลายชนิด แต่ก็ไม่พบว่ามีการใช้ยาเกินขนาด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพราะ “สารโคเคน” ที่พบในร่างกาย และยังตรวจพบอีกว่า วิทนีย์ เป็นผู้เสพติดโคเคนเรื้อรัง

โซระ อาโออิ sora aoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาโออิ กับสงกรานต์ปาร์ตี้โฟมสุดมันส์ ที่ จ.บุรีรัมย์

เพิ่มกระแสความฮอตให้กับหน้าร้อนบ้านเราเป็นอย่างมาก สำหรับ “โซระ อาโออิ” นักแสดงชื่อดังแดนปลาดิบ ที่สุดแสนจะเซ็กซี่คนนี้ ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา “เนวิน ชิดชอบ” ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  ก็ขอมอบของขวัญให้หนุ่ม ๆ ด้วยการอิมพอร์ตสาวอาโออิบินตรงมาลงยังบุรีรัมย์ เพื่อมาเล่นปาร์ตี้โฟม พร้อมโชว์ร้องเพลงน่ารัก ๆ ให้ชมกันแบบใกล้ชิด งานนี้ บรรดาหนุ่ม ๆ ผู้คลั่งไคล้ อาโออิ ก็แห่มาชมความน่ารักของเธอกันอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่า ทำเอาลานกว้างสนามไอโมบาย ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน แคบไปทันตาเห็นเลยทีเดียว
    ส่วนในปีหน้า คุณเนวิน เขารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่า งานสงกรานต์เตรียมพบโชว์เด็ด ๆ ได้อีก รับประกันความยิ่งใหญ่ จัดเต็มความเร้าใจแน่นอน 

ตีโต้ ศุภนร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตีโต้ VS โค้ชเช กับดราม่าเล็ก ๆ ที่โอลิมปิก

ถือว่าเป็นดราม่าเล็ก ๆ ในวงการกีฬา ระหว่างโค้ชเช หรือ  เช ยอง ซอก ชาวเกาหลีใต้ กับ  ตีโต้ ศุภนร นักกีฬาแข่งกระโดดไกล เมื่อช่วงการแข่งขันโอลิมปิก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ผ่านมา เนื่องจากโค้ชเชแสดงอาการไม่พอใจ และให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อว่า ตีโต้ เปิดสปีกเกอร์คุยโทรศัพท์ทั้งคืน จนโค้ชเชไม่ได้นอน หนำซ้ำในห้องดังกล่าว ก็ยังมี ไอ เป็นเอก การะเกด นักเทควันโด ทีมชาติไทยที่จะลงแข่งในวันรุ่งขึ้นนอนอยู่ด้วย จึงเกรงว่า ไอ เป็นเอก จะนอนไม่หลับ และไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ โค้ชเช  ก็ออกมายืนยันว่า ได้ออกเตือนตีโต้แล้ว แต่ตีโต้กลับประชดคุยโทรศัพท์เสียงดังยิ่งขึ้นกว่าเดิม จน บิ๊กเอ นายกสมาคมเทควันโด ต้องหาซื้อถุงนอนให้ ไอ เป็นเอก และโค้ชเช เป็นการใหญ่
ขณะที่ ตีโต้ นักกีฬาหนุ่ม ก็ออกมายืนยันเช่นกันว่า เมื่อโค้ชเชออกมาเตือน ก็ปิดลำโพงทันที ไม่ได้มีปากเสียง หรือทำการประชดอะไรทั้งนั้น พร้อมกันกล่าวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เอ้า! โค้ชเชบอกเตือนแล้วตีโต้ไม่หยุด ส่วนตีโต้บอกหยุดทันทีที่โค้ชเชเตือน งานนี้ต้องมีคนพูดไม่จริงสักคนแน่นอน 

ไอ เป็นเอก การะเกตุ
 ไอ เป็นเอก การะเกด ฉายา จอมเตะหน้าสวย ขวัญใจสาว ๆ

เป็นการแข่งขันเทควันโดที่ลุ้นสุด ๆ เลยก็ว่าได้ สำหรับแมทช์ชิงเหรียญทองแดง โอลิมปิก ระหว่าง ไอ เป็นเอก การะเกด กับจอมเตะจากโคลอมเบีย ที่ผลัดกันนำ ผลัดกันตาม จน 6 วินาทีสุดท้าย กรรมการกดให้ไทยขึ้นนำเอาชนะไปได้ในสกอร์ 7-6 แต่ทางฝั่งของโคลอมเบียไม่ยอม กลับประท้วงผลการตัดสิน จนต้องย้อนดูภาพหลังกันแบบชัด ๆ อีกครั้ง ส่งผลให้สกอร์ของเป็นเอก ร่วงมาอยู่เพียง 4 ต่อ 6 คะแนน จึงพลาดเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย
   แต่ถึงแม้ ไอ เป็นเอก จะกลับบ้านมือเปล่า แต่สาว ๆ ก็ขอกดเลิฟ กดไลค์ เป็นเอก รัว ๆ แบบไม่ยั้ง เพราะถูกอกถูกใจกับลูกเตะของเป็นเอก และที่สำคัญถูกใจหน้าตาหล่อ ๆ ของเป็นเอกด้วย แต่งานนี้สาว ๆ ก็ต้องเป็นเพียงแค่แฟนคลับของเป็นเอกเท่านั้น เพราะว่าเจ้าตัวประกาศออกสื่อแบบชัด ๆ เลยว่า กำลังคบหาดูใจกับ สอง บุตรี นักกีฬาเทควันโดเช่นกัน และไม่ได้เป็นคู่จิ้น คู่เกย์ กับโค้ชเชอย่างที่หลายฝ่ายเชียร์ เอ้ย! เข้าใจอย่างแน่นอน

แก้ว ออกโรงปฏิเสธข่าวชกไฟท์ล้างตา ซูชิหมิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แก้ว พงษ์ประยูร VS ไอบา กับผลคะแนนที่คาใจคนไทย 
เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศจริง ๆ สำหรับ “แก้ว พงษ์ประยูร” นักชกชาวไทย ที่มีโอกาสชิงเหรียญทอง กีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันโอลิมปิก ณ กรุงลอนดอน ที่ผ่านมา โดยคนไทยต่าง รวมไปถึงคอมวยทั่วโลก ต่างจับตาเชียร์สุดยอดนักชกของการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างดุเดือด หากมองในมุมของผู้ชมทั่วไปคงลงความเห็นให้ “แก้ว พงษ์ประยูร” ชนะแบบใส ๆ ขาดลอย แต่สรุปสุดท้าย ผู้ที่คว้าเหรียญทองครั้งนี้ไปครอบครอง ก็คือ โจว ซือ หมิง นักชกจากชาวจีนนั่นเอง
และผลการตัดสินในครั้งนี้ ก็กลายเป็นข้อสงสัยที่คาใจคนทั้งโลก เพราะหลังจากที่จบการแข่งขัน บรรดากองเชียร์ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศต่างโหเสียงไม่พอใจกับการตัดสิน ส่วนด้านโค้ชก็วิ่งลงมาประท้วงแต่ก็ไม่สามารถประท้วงได้ โดยทางไอบาอ้างว่า โค้ชเดินมาขอประท้วงเกินเวลาที่กำหนดไว้คือ 5 นาที  งานนี้ ด้านสื่อต่าง ๆ ทั่วโลก ก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสของการตัดสินเกมในครั้งนี้ด้วย
 แต่ถึงแม้ แก้ว พงษ์ประยูร จะไม่ได้เหรียญเงินกลับบ้าน แต่เขาคือนักชกเหรียญทองโอลิมปิกในใจคนไทยทุกคน ไม่ใช่เพียงว่าเขาเป็นนักกีฬาที่เก่งเท่านั้น แต่เขายังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่ แถมยังมีน้ำใจให้กับเพื่อนนักชกคนอื่น ๆ อีกด้วยโดยเขาได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับโค้ชที่ฝึกซ้อม สต๊าฟทุกคน รวมถึงเพื่อน ๆ เพื่อเป็นการขอบคุณในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา

น้องแต้ว พิมศิริ ศิริแก้ว

 น้องแต้ว พิมศิริ สาวยกเหล็กชาวขอนแก่น เหรียญเงินโอลิมปิก
สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างมากมาย สำหรับ “น้องแต้ว พิมศิริ ศิริแก้ว” สาวขอนแก่น วัย 22 ปี ที่สร้างประวัติหน้าใหม่ให้กับวงการลูกเหล็ก เมื่อเธอสามารถคว้าเหรียญเงิน เหรียญแรกให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันโอลิมปิก 2012 ได้สำเร็จ ในน้ำหนักรวมที่ 236 กิโลกรัม
นอกจากนี้ น้องแต้ว ยังได้นำเหรียญรางวัลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเธอยังมีความตั้งใจที่รับราชการทหารบก เพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป

 ฮีโร่ลูกขนไก่ เมย์ รัชนก นักแบดหญิง อันดับ 6 ของโลก
   ต้องมอบฉายา “เล็กพริกขี้หนู” ให้เลย เพราะน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ สาวน้อยวัย 17 คนนี้ มีดีกรีถึงนัดแบดมินตันหญิงอันดับ 6 ของโลกเลยทีเดียว!! 
นอกจากฝีมือของน้องเมย์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ แบบก้าวกระโดด (จากอันดับ 9 มาเป็นอันดับ 6) จนกลายเป็นคนในวงการกีฬาที่ถูกจับตามองอย่างมากคนหนึ่ง การแสดงออกที่อ่อนน้อม ถ่อมตน ของเมย์ รัชนก ก็กลายเป็นประเด็นที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทย และคนทั่วโลกเลยทีเดียว
ดูการฝึกซ้อม การแข่งขันที่ผ่านมาแล้ว เชื่อว่า น้องเมย์ รัชนก คงเป็นนักแบดมินตันดาวรุ่งพุ่งแรง และอนาคตไกลอย่างแน่นอน

ดำรงค์ พิเดช

 ดำรง พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ กับหัวใจที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์ 
ด้วยอุดมการณ์ที่เต็มเปี่ยม และหัวใจที่มุ่งมั่นในความชอบธรรม ทำให้ชื่อของ “ดำรง พิเดช” อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ข้าราชการที่ดีเรียบร้อยแล้ว… เนื่องด้วย ดำรง พิเดช เขาทำหน้าที่ได้เต็มความสามารถ และไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ เพื่อที่จะปกป้องผืนป่าอุทยานฯ ที่เขารักยิ่งชีวิต
และเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้คนไทยทุกคนต้องจดจำชื่อของ ดำรง พิเดช ไปนานแสนนาน นั่นก็คือ การทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้ง ๆ ที่เหลือเพียงอีกเดือนเศษ เขาก็จะปลดเกษียณออกจากตำแหน่ง แต่เขาก็ขอปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากทั้งประเทศกว่า 4 พันนาย ลงพื้นที่รื้อรีสอร์ท จำนวน 9 แห่ง รวมพื้นที่ 1,857 ไร่ ทั้งในอุทยานฯ วังน้ำเขียว ทับลาน
โดยเฉพาะที่ บ้านทะเลหมอกรีสอร์ท ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้าน ในเนื้อที่ 70 กว่าไร่ ซึ่งก่อนที่ ดำรง พิเดช จะลงพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอน ก็มีกลุ่มคนมาคอยขัดขวาง อีกทั้งปล่อยข่าวโยกย้าย ดำรง พิเดช ออกจากตำแหน่ง และถึงแม้ ดำรง พิเดช จะถูกกดดันจากอิทธิพลรอบด้าน แต่เขาก็ไม่เคยเกรงกลัวสั่งดำเนินการรื้อถอนจนสิ้นซากในที่สุด ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเกิดความฮึกเหิมในการรักษาผืนป่า จนกลายเป็น “ปรากฏการณ์ดำรงค์ พิเดช” ในที่สุด 
            และนี่คือ บุคคลดัง บุคคลเด่น ที่เป็นข่าว ว่าแต่เพื่อน ๆ  ละคะ คิดว่า นอกเหนือจากนี้มีใครเด่น ใครดังจากข่าวปี 2555 บ้างเอ่ย? 

10 เรื่องแปลกที่สุดในปี 2012

ที่มา  : kapook.com   เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  wordpress.comtravel.bigdiction.netturner.comcampeche.com,
1saat.comcrazat.blogspot.comyerkirmedia.amdigitaljournal.compowerbuzz.org,
คุณ ThePrincessHira สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอมdisclose.tvourinhosnoticias.com.br

 10 เรื่องแปลกที่ฮือฮาที่สุดในปี 2012
          ปี พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ. 2012 กำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว ในปีนี้ก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเหลือเชื่อเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก จนทำให้ใครหลาย ๆ คนอึ้งและทึ่ง กันมาก็หลายครั้ง แต่เรื่องแปลกเรื่องไหนจะโดดเด่นและเด็ดที่สุดประจำปีนี้กันนะ? วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมท็อปเท็นมาฝากกันแล้วจ้า ว่าแล้วไปดูกันเลย

อึ้ง! หนุ่มญี่ปุ่นเฉือนเจ้าโลก ปรุงเป็นอาหารให้แขกทาน
1. หนุ่มญี่ปุ่นเฉือนเจ้าโลก ปรุงเป็นอาหารให้แขกทาน
กลายเป็นข่าวแปลกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปีเลยทีเดียว กรณีนายมาโอะ ซูกิยาม่า หนุ่มญี่ปุ่นผู้รักความเป็นหญิงวัย 22 ปี ได้นำเจ้าโลกของตัวเองมาปรุงอาหารเสิร์ฟให้แขก 5 รายทานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคิดราคาค่าเมนูพิสดารหัวละ 7,500 บาท งานนี้ก็เลยทำเอาคนทั่วโลกร้องยี้ โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเองที่สะอิดสะเอียนกันถึงขั้นรับไม่ได้ ร้องเรียนตำรวจให้จัดการข้อหานำวัตถุที่น่าสะอิดสะเอียนมาปรุงอาหารเผยแพร่ต่อสาธารณชนเลยทีเดียว
ซันนักจิ

2. ปรสิตสเปิร์มหมึกฝังในปากหญิงเกาหลี
เป็นเรื่องฮือฮากันอยู่พักหนึ่งเลยล่ะข่าวนี้ เมื่อสื่อมวลชนต่างพากันตีข่าวว่าหญิงวัย 63 ปี ชาวเกาหลีใต้ มีลูกหมึก 12 ตัวฝังอยู่ในปาก หลังทานเมนูหมึกเข้าไป เล่นเอาตกอกตกใจและเกิดฉงนงงงวยกันไปทั่วว่าหมึกตั้งท้องในปากคนได้อย่างไรหนอ แต่ในที่สุด เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อ เมื่อมีการเปิดเผยออกมาภายหลังว่าตีความกันผิดไปหน่อย จริง ๆ แล้วสิ่งที่ไปฝังอยู่ในปากของหญิงเกาหลีใต้รายนี้ เป็นถุงน้ำเชื้อที่บรรจุสเปิร์มลักษณะคล้ายกับปรสิตเท่านั้น ซึ่งเมื่อตัวอสุจิรูปร่างคล้ายแมลงสีขาวขนาดเล็กจิ๋วนี้เข้าไปเกาะอยู่ตามกระพุ้งแก้ม ลิ้น และเหงือก อย่างแน่นหนา ก็ทำให้ระคายผิวภายในช่องปาก และรู้สึกเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอยู่ในปากนั้นแล

3. หนุ่มมะกันดับ หลังชนะแข่งกินแมลงสาบ-หนอนทั้งเป็น
นายเอ็ดเวิร์ด อาร์ชโบลด์ วัย 32 ปี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกินแมลงสาบและหนอนเป็น ๆ ในร้านขายสัตว์เลื้อยคลานในรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ แต่แล้วไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหน ถึงได้อาเจียนและล้มลงตายหลังจากคว้าแชมป์ ซึ่งจะโทษว่าแมลงสาบและหนอนมีพิษก็ไม่ใช่ เพราะผู้แข่งขันคนอื่นกลับไม่เป็นอะไรเลย งานนี้ก็เลยเป็นปริศนาอยู่นานนับเดือน ก่อนที่ในที่สุดจะถึงบางอ้อ เมื่อผลชันสูตรศพปรากฏออกมาว่า เอ็ดเวิร์ดเสียชีวิตเพราะสำลักแมลงสาบเป็น ๆ ที่เขารีบยัดเข้าปากในวันนั้น และมันก็ไปอุดหลอดลมจนขาดอากาศหายใจตายนั่นเอง

4. สาวจีนศัลยกรรมหน้าถูกสามีฟ้องหย่า หลังลูกสาวเกิดมาขี้เหร่ 
เป็นเรื่องชวนคิดที่นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เมื่อนายเจียน เฟิง คุณพ่อชาวจีนได้ฟ้องหย่าภรรยา หลังจากที่มีลูกสาวด้วยกันแล้วพบว่า ลูกสาวมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ไม่เหมือนกับแม่เลย จนกระทั่งไป ๆ มา ๆ ก็ได้ทราบว่าภรรยาที่มีหน้าตาสวยงามนั้น แท้จริงแล้วผ่านมีดหมอมาทั้งหน้า ถึงบางอ้อกันก็คราวนี้ และในที่สุดเรื่องก็จบลงที่ศาลตัดสินว่าฝ่ายภรรยาต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับสามี โทษฐานหลอกลวงสามีว่ามีใบหน้าสะสวยนั่นเอง สาว ๆ ที่ศัลยกรรมทั้งหลายจงระวัง!!

5. แพทย์มะกันพบหนอน 57 ตัวในหูทวดป่วยอัลไซเมอร์
เรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อเดือนธันวาคมนี้เอง เมื่อคุณทวดแคทเธอรีน แม็คแคน วัย 92 ปี ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ขั้นหนัก จนครอบครัวต้องส่งตัวไปอยู่ภายใต้การดูแลของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้ถูกแพทย์ตรวจพบว่ามีหนอนแมลงวันอยู่ในหูของเธอถึง 57 ตัว โดยคาดว่าแมลงวันอาจบินเข้าไปไข่ในหูตอนที่พยาบาลพาไปเดินเล่นนอกสถานพยาบาล งานนี้ ทางครอบครัวของคุณทวดเลยไม่พอใจมาก ฟ้องสถานพยาบาลข้อหาละเลย พร้อมกับย้ายคุณทวดไปสถานพยาบาลแห่งอื่นทันที ก็เรียกว่าเป็นอีกข่าวที่ทำให้หลาย ๆ คนร้องยี้ ทานข้าวกันไม่ลงเลยทีเดียว

6. จีนจัดแข่งขันช่วยตัวเองในวันเอดส์โลก
อึ้งทึ่งกันไปเลยล่ะข่าวนี้ เมื่อจู่ ๆ ที่นครเซินเจิ้น ก็มีการจัดแข่งขันช่วยตัวเองเป็นครั้งแรก ซึ่งกติกาการแข่งช่วยตัวเองนี้ บรรดาชายหนุ่มก็จะเอาขันปกปิดของลับของตัวเองขณะแข่งขัน โดยมีสาวเซ็กซี่ควงตุ๊กตายาง ทำท่าทางชวนจิ้นให้หนุ่ม ๆ ได้จินตนาการกันไปตามสะดวก ใครช่วยตัวเองได้นานที่สุดรับรางวัลชนะเลิศไปครอง

Atretochoana eiselti

Atretochoana eiselti
7. พบงูไร้ตาสายพันธุ์แปลก รูปร่างคล้ายเจ้าโลก
เหมือนจริงอะไรจริง สำหรับงูสายพันธุ์ Atretochoana eiselti ที่กลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพราะความน่าพิศวงที่ว่า เจ้างูพันธุ์นี้ช่างเหมือนเจ้าโลกชนิดที่ว่าอึ้ง ทึ่ง กันไปเลยล่ะ โดยนักวิทยาศาสตร์บอกว่า จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะค้นพบงูสายพันธุ์นี้ครั้งแรก แต่นาน ๆ ถึงจะพบมันสักตัว ก็เรียกว่าเป็นงูพันธุ์หายาก ที่ดีแล้วล่ะที่ไม่ค่อยจะพบเห็น เพราะไม่อย่างนั้น มันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดหรือตกใจได้ง่ายเลยทีเดียวเชียว

8. พยาบาลอังกฤษป่วยประหลาด ถึงจุดสุดยอดวันละ 100 ครั้ง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคิม แรมซีย์ พยาบาลหญิงชาวอังกฤษคนนี้ จะตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นจริง ๆ เธอบอกว่าอาการนี้เริ่มต้นหลังเธอตกบันไดเมื่อ 11 ปีก่อน เธอทรมานมากกับการต้องถึงจุดสุดยอดวันละ 100 ครั้งแบบนี้  ซึ่งแม้ว่าอาการดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ปรารถนาสำหรับสาว ๆ แต่เธอกลับมีมากเกินไปจนทำให้เธอเกิดความเจ็บปวด เหนื่อยล้า และไม่สามารถมีความสัมพันธ์ปกติกับผู้ชายได้ น่าเห็นใจเธอจริง ๆ

สาวตุรกีคลอดลูกขณะเดินบนถนน ก่อนเดินหนีไปหน้าตาเฉย
สาวตุรกีคลอดลูกขณะเดินบนถนน ก่อนเดินหนีไปหน้าตาเฉย
สาวตุรกีคลอดลูกขณะเดินบนถนน ก่อนเดินหนีไปหน้าตาเฉย
9. สาวตุรกีคลอดลูกขณะเดินบนถนน ก่อนเดินหนีไปหน้าตาเฉย
กลายเป็นเรื่องที่สร้างความฉงนไม่น้อย เมื่อกล้องวงจรปิดในเมืองอิสตันบูลของตุรกี ได้จับภาพของวัยรุ่นหญิงรายหนึ่ง ที่เดินมากับพ่อและแม่ แต่เมื่อถึงแยก กลับมีเด็กทารกแท้งก่อนกำหนดหลุดออกมาจากตัวเธอซะอย่างนั้น แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเดินต่อไปหน้าตาเฉย จนกระทั่งมีผู้มาเห็นเด็กทารกเข้า ก็เลยนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล แต่ในที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามจับวัยรุ่นหญิงรายนี้มาสอบสวน และพบว่าเธอมีอายุเพียง 16 ปี โดยเธออ้างว่า “มีบางอย่างหล่นออกมาจากตัวฉัน ฉันคิดว่าเป็นแค่ก้อนเลือด ฉันไม่รู้จริง ๆ นะว่าเป็นทารก” อ้าว!! ซะงั้นน่ะ

คาตาริน่า มิกลิโอรินี ประมูล เปิดบริสุทธิ์

คาตาริน่า มิกลิโอรินี ประมูล เปิดบริสุทธิ์

10. สาวบราซิลเปิดประมูลพรหมจรรย์ ปิดประมูลที่ 24 ล้านบาท
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมื่อ คาตาริน่า มิกลิโอรินี สาวบราซิลวัย 20 ปี ได้ประกาศเปิดประมูลพรหมจรรย์ของตัวเอง เพื่อหาเงินไปสร้างที่อยู่ให้คนยากจนที่บ้านเกิด และก็ได้เงินประมูลเยอะเสียด้วย เมื่อหนุ่มญี่ปุ่นนิรนามรายหนึ่ง ยอมทุ่มถึง 24 ล้านบาท เพื่อเปิดบริสุทธิ์เธอ และแล้ว เธอก็ได้เงินไปพัฒนาบ้านเธอสมใจอยาก

 

เท่าทันชะตาปีงูเล็ก”หมอทรัพย์ สวนพลู”

ที่มา  :  มติชนออนไลน์  หน้า 20 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:19:06 น.

ปีมะโรงกำลังจะเปลี่ยนผ่าน เปิดทางให้กับปีงูเล็ก “มะเส็ง”

ปี 2556 ทำนายกันว่าแรงส์ ไม่ว่าจะเป็นดวงบ้านเมือง ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ถ้าเป็นเรื่องของโหราพยากรณ์ โดยเฉพาะการพยากรณ์ดวงชะตา ชื่อของ “หมอทรัพย์ สวนพลู” แห่งคอลัมน์ “เดินตามดาว” หนังสือพิมพ์มติชน เป็นประกัน ว่ากันว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” สำหรับคนที่ไม่ถนัดในการรบสู้ การรู้เราไว้ก่อน ถือเป็นความไม่ประมาท อยากรู้ว่าดวงปีหน้าของคุณเป็นอย่างไร   สรุปมาให้ได้อ่านกันก่อน จะได้รู้ไว้ก่อน เพื่อรับมือกับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะมีเข้ามา

ราศีเมษ  :  13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม

ท่านอาจย้ายไปอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้า คือไปอยู่ในหมู่บ้านของผู้นับถือศาสนาอื่น มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเกี่ยวข้องกับ “การเมือง” เพราะบ้านข้างๆ เป็นนักการเมือง และสนทนากันถึงเรื่องการเมืองวันยังค่ำ ปีใหม่นี้ท่านโชคดีเรื่องไร่นาสวนและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซื้อขายแลกเปลี่ยนอาคารบ้านเรือนหรือมีการลงทุนระยะยาว เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน

ท่านที่รักกับคนในครอบครัวใหญ่ๆ แฟนท่านมีพี่น้องมาก คุณพ่อคุณแม่ดุที่สุดในโลก ท่านคงต้องลำบากนิดหนึ่งกว่าจะพิสูจน์ให้ญาติพี่น้องของแฟนท่านเชื่อว่าท่านรักจริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง และถ้าแต่งกับมหาเศรษฐี ต้องลาออกจากงานอยู่บ้านกับแฟน ไปไหนไปด้วยกัน

ท่านชาวราศีเมษ ไม่ว่าท่านจะเกิดปีใดๆ ก็ตาม ดวงของท่านมีส่วนละม้ายคล้ายกันกับดวงกรุงเทพฯ คำว่า “กรุงเทพฯ” มิได้หมายถึงเทศบาลนครกรุงเทพฯ หรือ กทม. แต่หมายถึงทั่วๆ ไปกรุงเทพฯ เป็นอย่างไร ท่านก็เป็นอย่างนั้นหรือคล้ายๆ อย่างนั้น และไม่ว่าท่านจะย้ายไปอยู่ที่ไหน คนที่นั่นก็เห็นว่าท่านเป็นคนกรุงเทพฯ เขาอาจเรียกว่า “ไทยกรุงเทพฯ” ถ้าท่านชื่อเมี่ยง เขาก็เรียกท่านว่า “ไทยเมี่ยง”

ชาวราศีเมษเป็นนักต่อสู้ที่ใช้พลังและความสามารถที่มีในตน ปีนป่ายขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งวิชาชีพหรือสังคมของท่านได้ดี ความสามารถของท่านมีค่าควรแก่การนับถือ และเป็นแบบอย่างของนักต่อสู้อันรุ่งโรจน์ ความเมตตาและธรรมะในใจของท่าน ลบล้างข้อบกพร่องอันมีอยู่บ้างตามวิสัยปุถุชนให้หมดสิ้นไปได้ การที่ท่านเป็นคนทำบุญไม่เอาหน้า และสงเคราะห์ญาติมิตร เป็นเหตุให้มีพลังลับๆ คุ้มครองท่านทุกเรื่อง

ราศีพฤษภ  :  15 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน

ชาวราศีนี้แม้ดวงดาวที่เคยให้คุณจะอับแสงก็จะไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้น ด้วยดาวประจำราศีของท่านเป็นเจ้าแห่งศิลปะและเมตตามหานิยม

ชาวราศีนี้ที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือวัยเริ่มต้นทำงานจะพบโอกาสดีๆ ที่เหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ถ้าไปเป็นตำรวจก็จับผู้ร้ายสำคัญได้ หรือช่วยเด็กเล็กที่โจรจับไปเรียกค่าไถ่กลับคืนมาได้ พ่อแม่เด็กก็จะซื้อทองมาปิดตามตัวท่านเพื่อขอบคุณ การซึ่งมีโอกาสได้ทำความดีไว้แก่สังคม แต่ถ้าดวงของเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว เขาก็ต้องได้ดีวันยังค่ำ

ท่านจะใช้เวลาส่วนหนึ่งที่ว่างจากภารกิจทางการงานไปในการเล่นดนตรี ดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงเก่าๆ ด้วยของสองสิ่งนี้เหมือนเพื่อนเก่าแก่ของท่าน ท่านฟังเพลงสมัยครูเอื้อยังหนุ่มๆ แล้วย่อมมีความสุขและรู้สึกกระชุ่มกระชวยทันที เพื่อนรุ่นเดียวกันมักชมว่าท่านยังแข็งแรง ไม่รู้จักแก่จักเฒ่า นั่นก็เป็นคำอวยพรที่ท่านนิยมยินดีที่จะรับฟังเสมอ

ท่านได้งานที่เหมาะสมกับอัตภาพก็จริง แต่ท่านมีโอกาสได้แสดงความสามารถพิเศษในงานนั้นเป็นบางครั้ง ท่านรักเพื่อนพ้อง ถ้าเขาสุขสบายดีก็แล้วไป ถ้าเขาทุกข์ร้อนหรือมีศัตรู ท่านจะไม่นิ่งดูดาย ไม่มีวันใดในชีวิตของท่านที่จะยืนอยู่บนตลิ่งเพื่อดูเพื่อนที่กำลังจะจมน้ำตาย และถ้าท่านมีปืนหรือดาบ ท่านพร้อมเสมอที่จะดวลดาบหรือยิงกับใครก็ได้ เพื่อป้องกันชีวิตของผู้อื่น แต่ท่านมักจะหนีเมื่อต้องป้องกันตนเอง เพราะท่านกลัวบาป

ราศีมิถุน  :  15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม

ท่านจะได้รับผลดีจากระยะเชิงมุมของดวงดาวที่มีแก่กัน และที่ดาวจรมีจังหวะสัมพันธ์ดาวในดวงชะตากำเนิดของท่าน ชาวราศีนี้มีข่าวว่าจะได้บ้านเรือนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ลาภที่มาถึงมือคนเราช้าหน่อย

ยังมีโชคดีบางส่วนที่เกิดจากบริวารชั้นบุตรหลานของท่าน ซึ่งได้ในปีใหม่นี้แน่ๆ เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ท่านได้บริวารซึ่งเป็นคนต่างชาติหรือศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของท่านและครอบครัว ปีใหม่นี้บริวารชั้นบุตรหลานและเขยสะใภ้ของท่านโชคดีตามๆ กัน แต่คู่สมรสจะอ่อนแอ เจ็บไข้เล็กน้อย ส่วนท่านที่ยังไม่มีคู่ครองทั้งๆ ที่มีงานทำและอายุก็เหมาะสมแล้วนั้น คนที่พบกันเมื่อปลายปี 2555 คงจะได้แต่งงานกับท่านเรียบร้อยไปแล้ว ถ้าไม่แต่งในปลายปีที่แล้วคงไม่พ้นเดือนเมษายนปีนี้ (พ.ศ.2556)

เรื่องของความรักและคู่ครองนั้น ไม่ได้แต่งงานกับคนที่เรารัก และคนที่รักเราก็มักไม่ได้แต่งงานกับเรา มักจะพลัดกันไปเสมอ แม้จะไม่ได้แต่งงานกันก็ยังรักกันอยู่ได้

 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมิถุนของท่าน บทบาทในสังคมของท่านจะเด่นชัดและมีเกียรติ โชคดีทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและการงาน ผู้ที่มุมานะเล่าเรียนวิชายากๆ จะประสบความสำเร็จโดยไม่มีอุปสรรค ถ้าไม่มีงานทำด้วยเพิ่งจบการศึกษาก็จะหางานดีๆ ทำได้ ที่กำลังเรียนอยู่โดยทุนผู้ปกครอง ฐานะทางบ้านรุ่งเรืองขึ้น ส่วนคนที่เกษียณหรือออกจากงานเพราะความจำเป็นต่างๆ จะได้งานทำแก้กลุ้มไปเรื่อยๆ อาจมีชื่อเสียงยิ่งขึ้นก็ได้ ท่านมีพลานามัยดี สุขสบายไปตราบนานเท่านาน

ราศีกรกฎ  :  16 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม

ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น ได้บ้านใหม่หรือต่อเติมที่มีอยู่ให้ใหญ่โตขึ้นสมฐานะทางสังคมยิ่งขึ้น จิตใจสดชื่นแจ่มใส ความสัมพันธ์อันแนบแน่นเกลียวกลมสมสนิทของสมาชิกในครอบครัว ช่วยให้ปัญหาต่างๆ ไม่เป็นปัญหาของท่านไปอีกนาน การใช้ชีวิตประจำวันของท่านมักราบรื่น

ชาวราศีนี้ส่วนใหญ่พูดจาไพเราะน่าฟัง รูปร่างหน้าตาก็สวย กิริยามารยาทงาม แต่ท่านอาจแต่งงานช้าหรือได้คู่เป็นผู้ที่ไม่ว่องไวปราดเปรียว ต้องให้ท่านเป็นผู้นำ

ท่านหางานดีๆ ทำได้ แต่ผู้ร่วมงานชั้นผู้ใหญ่ และผู้อายุมากกว่าจะเอาเปรียบท่านทุกทาง แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ขาดทุนมากนัก แถมจะช่วยให้ท่านรู้จักโลกและชีวิตดีขึ้น ไม่ตกใจเกินไปเมื่อพบกับความสับปลับของโลกและชีวิต ส่วนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น อัตราเงินเดือนและรายได้ต่างๆ ก็มากขึ้นด้วย โดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนและผลงานของท่านที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดัน

ท่านมีวิกฤตการณ์ใกล้ๆ วันที่ 26 เมษายน อาจเกิดยุ่งยากจากหุ้นส่วน ผู้ร่วมงาน และคนรักคู่หมั้นคู่สมรส เป็นเวลาที่จิตใจของท่านอ่อนไหวง่าย ถ้าเกิดปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ อาจแตกหักอย่างไม่มีทางประสานให้คืนดีได้อีก เว้นแต่จะมีมือชั้นเซียนมาช่วยซึ่งเป็นไปได้

ปัญหาชีวิตของท่านมักเกิดขึ้นทุกวันขึ้นแรม 1 ค่ำ คือวันจันทร์ดับ และวันจันทร์เพ็ญ ท่านที่ต้องเดินทางไปทำงานผ่านทางสายเปลี่ยว ออกจากบ้านเช้ามืดหรือกลับบ้านค่ำๆ ขอแนะนำว่าอย่าไปคนเดียว ควรไปกับผู้ร่วมงานหลายคน โชคดีในปีใหม่นี้คือเงินก้อนใหญ่

ราศีสิงห์  :  17 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน

ท่านได้รับผลดีจากการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านที่คุณปู่ ย่า ตา ยาย ยังอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร คงจะได้รับมรดกจำนวนมหาศาลและการได้รับมรดกนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีผู้เสียชีวิตเสมอไป

ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2555 ถ้าท่านมีเวลาว่าง มีศรัทธาและสิ่งแวดล้อมอำนวย ควรถือศีลและทำกรรมฐานในวัดที่เหมาะสมแก่ท่าน

ท่านที่ไม่มีคู่ครอง พระเคราะห์ที่จะเอื้ออำนวยในเรื่องเช่นนี้แสดงพลังเต็มที่ จึงหลีกเลี่ยงการมีคู่ครองไปได้ยาก และคู่ที่จะมาสู่ชีวิตท่านก็มีอะไรแปลกๆ บ้าง เช่น แก่ไปหรืออ่อนกว่าหลายปี หรือเกิดรักชอบกันแล้วตัดสินใจแต่งงานกันอย่างกะทันหัน

ข้อที่ท่านควรระวังได้แก่ในห้องทำงานหรือบ้านท่านไม่ควรให้มียุงเป็นอันขาดไม่ว่ายุงชนิดไหนก็ตาม และแมลงหวี่ก็อาจนำโรคมาสู่ท่านได้ เพราะแมลงพวกนี้ไปกัดกินเลือดสุนัขที่เป็นโรคเรื้อนแล้วมากัดท่าน ท่านคงไม่ชอบ อาการที่ไม่ปกติ ได้แก่ อาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องรับการผ่าตัด

ตามธรรมดาผู้ที่จะมีลาภใหญ่ มักได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรไปยุ่งกับของเล็กๆ น้อยๆ เพราะจะเป็นการขัดลาภ แต่บางทีคนเราก็ทำเช่นนั้นไม่ได้ จำเป็นจำใจต้องรับ เมื่อหวยออกเฉียดที่ 1 ไปใบเดียว เสียใจแทบสลบ โปรดวางใจให้อยู่ในความสงบ อย่าฟังเสียงผู้อื่นนัก ก็จะสบายไปทั้งปี

ราศีกันย์  :  17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม

ท่านชาวราศีกันย์คงจะมั่งมีศรีสุข ได้รับทรัพย์เป็นเงินสดก้อนใหญ่ เพราะดวงดาวเอื้ออำนวยให้ท่านร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง ถ้าซื้อสลากออมสินไว้สัก 10,000 ฉบับ ก็จะถูกเลขท้ายทุกเดือน ขอให้วางแผนให้เหมาะก็แล้วกัน

จะได้ลาภใหญ่ ซึ่งต่างกันตามความเป็นอยู่ ท่านที่ยังหนุ่มสาวและโสดอาจหมายถึงคู่สมรสที่มีจิตใจตรงกัน พูดกันรู้เรื่องง่าย คนยากจนมากหมายถึงเงินสดก้อนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้หายใจทั่วท้องไปได้นานพอสมควร ไม่ต้องหลบหน้าเจ้าหนี้

ส่วนคนแก่ก็อาจจะได้ลาภเป็นเครื่องปั่นผักผลไม้ของฝรั่ง มีเรื่องแปลกคือคนแก่มีแฟนอ่อนก็ถูกนินทา ทั้งที่มีหลักความจริงว่า คนแก่เหมือนน้ำขุ่น คนอ่อนเหมือนน้ำใส น้ำขุ่นกับน้ำใสผสมกัน น้ำที่ใสจะขุ่นลงและน้ำที่ขุ่นจะใสขึ้น

ท่านแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บไข้ สตรีที่น้ำหนักเพิ่มโดยไม่มีสาเหตุ ควรสร้างภาพขึ้นในใจว่าแฟนท่านไปมีกิ๊ก เชื่อว่าภายในไม่ช้าท่านจะผอมลงอย่างผิดหูผิดตา

ท่านที่มีบริวารมาก หมายถึงคนรับใช้ ลูกจ้าง พวกเขามักนำเรื่องในบ้านและเรื่องส่วนตัวของท่านไปสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเดียวกัน ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อคนใช้บ้านท่านนำเรื่องเจ้าของบ้านอื่นมาเล่าให้ท่านฟัง เชื่อว่าคนใช้บ้านนั้นก็เล่าเรื่องของท่านให้นายของเขาฟังเช่นกัน

อนึ่ง ท่านกำลังวิ่งเต้นหางานทำ ไม่ควรติดต่อกับนายหน้าโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตาม เพราะจะถูกต้มมากกว่าที่จะเป็นไปได้ ปีใหม่นี้ท่านดวงดี ช่วยตัวเองให้เต็มที่ก็สำเร็จทุกเรื่อง

ราศีตุล  :  17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน


ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างยิ่งใหญ่ไพศาล ชาวราศีตุลที่ตกระกำลำบากมาสองปีกว่า ต่างสบายแฮไปตามๆ กัน ท่านจะสูญเสียของรักหลายครั้งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว มีเหตุให้พลัดพรากจากที่อยู่อาศัยและคนรัก สามี ภรรยา บุตรหลาน และกิจการงานที่ทำ เพราะเห็นผิดเป็นชอบ หลงเชื่อบริวารคนสนิทมากไป ราศีตุล

ที่อ่อนแออยู่แล้วให้อ่อนแอลงอีก ในกรณีเช่นนี้บางตำราแนะให้แยกกันอยู่ แกล้งทำเป็นหย่าร้างกัน เป็นการแก้เคล็ดเท่านั้น หมดเคราะห์แล้วค่อยมาเจอกันใหม่

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 พระราหูย้ายเข้าตุล ปะทะเสาร์ซึ่งโคจรอยู่แล้ว ตามตำราว่า “ราหูทับเสาร์เป็นคู่มิตรกัน” ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีตุล

เปลี่ยนแปลงอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ ราหูเสาร์ให้สิ่งที่ไม่ธรรมดาแก่คนธรรมดาทั่วไป เช่น คนยากจนที่ไม่มีข้าวกินมั่งมีเป็นเศรษฐี คนหนุ่มรูปหล่อได้ภรรยาเป็นแม่ม่ายและแก่หง่อม หรือสตรีวัยรุ่นได้สามีที่แก่มากแต่ร่ำรวยมหาศาล

ชาวราศีตุลมีบริวารเป็นผู้ที่นำสิ่งแปลกใหม่มาสู่ท่าน จะเกี่ยวข้องกับหมู่ชนที่มีบทบาทประหลาดๆ ผู้เป็นโสดหรือกำพร้าคู่ด้วยเหตุใดก็ตาม ปีใหม่นี้ถึงชันษาที่จะพบเนื้อคู่ ซึ่งจะเป็นไปตามบุพเพสันนิวาส โดยไม่ต้องให้ใครมายุ่ง ถ้ายังไม่มีคู่จะต้องมีคนมาเยี่ยมๆ มองๆ อยู่ร่ำไป ท่านที่ผอมจะอ้วน ที่อ้วนจะกลับผอมลง แต่ยังสวยเสมอ

ราศีพิจิก  :  16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

ท่านชาวราศีพิจิกถูกพระราหูบ่อนทำลายชีวิตและงานอย่างหนัก ชีวิตและงานของท่านในขณะที่พระราหูครองความยิ่งใหญ่ในราศีพิจิกคล้ายท่านมีงูยักษ์จากแม่น้ำในป่าอเมซอนมาอยู่ในบ้าน หรือไปพบคนที่เป็นศัตรูของท่านกลางทะเลทรายที่ไม่มีมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียว แต่เขามีบริวารและอาวุธพร้อม และเขาก็จำท่านได้

เหมือนท่านมียักษ์เฝ้าบ้าน การที่ยักษ์ยังไม่รับประทานท่านเป็นอาหาร ก็เป็นการยากที่จะเดาได้ว่าเพราะยักษ์ยังอิ่มอยู่หรือถือศีล แต่ใครที่รู้ว่ามียักษ์ร้ายอยู่ในบ้านท่านก็ย่อมไม่ต้องการเข้าไป แม้แต่พวกโจรก็คงไม่ปรารถนาที่จะเข้าไปยุ่งในบ้านท่าน การที่ท่านถูกลดยศโดยปากคน เจ็บป่วยเสียทรัพย์เป็นอันมาก บริวารทรยศและเนรคุณ ฯลฯ เป็นเรื่องของผู้มีเคราะห์แล้วรับเคราะห์ไปตามยถากรรม เช่นเดียวกับที่ลูกหนี้ยินยอมชำระหนี้ด้วยเงินต้นหรือดอกเบี้ย ย่อมเป็นการผ่อนคลายภาระหนี้สินนั้นได้พอสมควร

ราศีตุลเป็นมหาอุจ เสาร์พระราหูจับคู่หรือเล็งกันเมื่อไรย่อมให้คุณแก่ท่านทั้งหลายที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) เกิดวันเสาร์ หรือเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน ไม่ว่าปีใดๆ ท่านชาวราศีพิจิกก็ได้ลาภลอยและสิ่งมหัศจรรย์อันนึกไม่ถึง ท่านชาวนาชาวสวนที่ยากจนจะมั่งมีไปตามๆ กัน ผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะพบโอกาสวิเศษและมั่งมีขึ้นโดยสุจริต

ราศีธนู  :  16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ท่านมีรายได้พิเศษ เกิดผลประโยชน์ทางการเงินจากการงาน หรือออกความคิดใหม่ๆ ให้หมู่คณะหรือต้นสังกัดของท่านนำไปปฏิบัติเป็นผลดี ปลายเดือนสิงหาคม 2556 พฤหัสบดีในราศีมิถุนเป็นดาวอับแสง ควรระงับการลงทุนไว้ก่อน

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมิถุน เป็นดาวอับแสง ทำอะไรมักติดขัด ขาดความคล่องตัวอย่างนึกไม่ถึง ในยามที่ดวงตกแบบนี้ แต่ถ้าไม่ทำอะไรที่ใหญ่โตหรือสำคัญๆ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่านได้ลาภอย่างโลดโผนมหัศจรรย์ อาจช่วยให้ท่านเปลี่ยนฐานะความเป็นอยู่ได้

ท่านจะได้รับความสำเร็จในการค้นคว้าหรือศึกษาเล่าเรียนวิชาการชั้นสูง ได้ทำงานที่มีเกียรติ หรือร่วมงานกับครูอาจารย์ผู้คงแก่เรียน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ส่งเสริมให้สูงเด่นในสังคม พฤหัสบดีซึ่งเป็นดาราอับแสง มักเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้แสดงความสามารถในทางต่างๆ เช่น พวกทำงานในฐานะลูกจ้างของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ พวกชั้นประทวนก็ได้เลื่อนเป็นสัญญาบัตร เป็นต้น

ผู้ที่ได้รับผลดีหรือร้ายจากดาวพฤหัสบดีอับแสงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะ พระ ตุลาการ แพทย์ และครูอาจารย์ ส่วนเรื่องที่ทำลายชื่อเสียงของท่านเหล่านั้นได้มากๆ คือ ทรัพย์ สตรี และการหลงกลอุบายผู้ทุจริตต่างๆ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ในราศีตุลมีอาทิตย์ จันทร์ เสาร์ ราหู และเกตุ และจันทร์นั้นดับ ไม่ว่าชาวราศีใดก็ตาม มักใช้ชีวิตอย่างประมาทขาดความยับยั้งชั่งใจ เป็นวันไม่ดี

ราศีมังกร  :  15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์

ท่านจะมีความสุขสบายมากกว่าปีที่แล้วทุกเรื่อง เว้นแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2556 เพราะดาวอังคารเข้าไปโคจรอยู่ในราศีมังกรของท่าน ซึ่งเป็นบ่อนทำลายอนามัยและความเป็นปกติสุขของท่าน ท่านจะทำงานก็ไม่สะดวก เพราะร่างกายเป็นอุปสรรคข้อขัดข้อง ท่านต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง เมื่อดาวอังคารโคจรพ้นแล้ว ท่านก็จะสบายไปพักหนึ่ง ด้วยที่ศัตรูฉลาดและแหลมคมของท่านไม่ว่าง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการมาก จึงวางมือจากแผนประทุษกรรมท่านเสียก่อน ส่วนพันธกรณีที่ท่านมีอยู่ต่อปูชนียบุคคลของท่าน จะเหนียวแน่นมั่นคงต่อไป

หลังจากดาวเสาร์ย้ายมาโคจรในราศีตุลเป็นมหาอุจ เพราะพระราหูย้ายเข้าราศีตุลร่วมเสาร์ ดาวคู่นี้ให้ลาภทุกสิ่งแก่ผู้ยากไร้อนาถา ชาวสวนซึ่งมีที่ดินเล็กน้อย ถูกบีบให้ขายถูกๆ จะมีมหาเศรษฐีมาขอซื้อในราคาหลายสิบล้าน และถ้าเจ้าของสวนยังโสดอาจจะแถมหลานสาวพร้อมกาลันเดอร์ปีใหม่และยาอุทัยให้ด้วย การที่บาปเคราะห์คู่นี้ร่วมราศีกันเป็นสิ่งหายาก เคยสังเกตเห็นว่าในหมู่คนยากคนจนนั้นชาวบ้านใส่บาตรทุกเช้า หลายบ้านใส่แต่ข้าวสุกเปล่าๆ ไม่มีกับ เพราะพวกเขาก็กินข้าวคลุกกะปิน้ำปลา คนแบบนี้แหละที่ปีใหม่นี้จะมั่งมีศรีสุขไปตามๆ กัน

ดาวเสาร์ร่วมพระราหู มิใช่ให้ลาภแก่ชาวราศีตุล

พวกเดียว แต่ให้ลาภแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั่วหน้ากันด้วย โดยเฉพาะราศีเมษ กรกฎ ตุล และมังกร จะรวยใหญ่ และถ้าท่านไม่หลงเล่นการพนัน ไม่เสพสุรา ไม่หลงทุ่มเทซื้อความรัก ท่านก็จะไม่กลับไปยากจนอีกต่อไป

ราศีกุมภ์   :  13 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม

ท่านเป็นผู้ที่ชอบคิดทำอะไรๆ แปลกๆ อยู่แล้ว สิ่งที่ท่านคิดนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจ จึงควรดูแลความคิดของท่านไว้ให้อยู่ในสมองของท่านไปก่อน อย่าให้รั่วไหลออกมาเพราะอาจมีคนมือไวใจเร็วขโมยความคิดของท่านไปปฏิบัติได้ผลดีกลายเป็นมหาเศรษฐี

ผู้มีจุดมุ่งหมายจะไปเรียนต่อหรือทำงานต่างประเทศ ไม่ควรอยู่นิ่งเฉยๆ ดวงของท่านเอื้ออำนวยอยู่แล้วจึงมีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มพูนวิทยฐานะโดยการเรียนด้วยตนเอง การศึกษานอกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเปิดด้วย

ท่านที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองอันเหี้ยมโหดทารุณของลุงเขยป้าสะใภ้หรือนายจ้างผู้ไม่มีมนุษยธรรม ดาวที่เป็นตัวแทนราศี ได้แก่พระเสาร์และพระราหู จะอำนวยโชคลาภอันวิเศษสูงเด่น แม้ป่วยหนักมานานๆ ก็หายอย่างแน่นอน ถ้ายากจนเหลือเกิน ใครๆ ก็ดูถูก ปีใหม่นี้ก็จะร่ำรวยมาก ถ้าไม่เล่นการพนัน ไม่ค้าของเถื่อน ไม่ขุดเจาะทำลายโบราณสถานเพื่อหาทรัพย์ฝังดินต่างๆ ท่านจะมีแต่รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่เกษียณก็ได้งานที่เหมาะแก่วุฒิภาวะ ท่านที่แต่งงานแล้วและมีเรื่องระหองระแหงกันบ่อยๆ อย่าไปหย่าให้ขายหน้าชาวบ้าน อยู่กันไป ช่วยกันนับเงินสดให้เพลิดเพลินเจริญใจดีกว่า

ส่วนท่านที่ยังไม่ได้แต่งงาน โอกาสที่จะแต่งงานมีมากมายเหลือเฟือ ขอให้อยู่เฉยๆ จะมีคู่สู่สมมาเองภายในปีนี้ ถ้ามีใครมารักใคร่ก็อย่าเล่นตัวมากนัก เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความจริงใจ

ตามสมควร ในที่สุด ท่านก็จะได้พบผู้ที่มีแบบอยู่ในดวงใจของท่าน ชีวิตก็จะมีความสุขสมปรารถนา

ราศีมีน  :  14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน

ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเป็นอยู่ของท่านไม่ค่อยมีอะไร เว้นแต่เป็นไปตามอำนาจของมฤตยูและย่อมแสดงด้วยว่าหัวหน้าของท่านพร้อมด้วยพลพรรคยังมีบทบาทในสังคมต่อไป ซึ่งท่านคงมีหุ้นส่วนด้วยเป็นอันมาก ความหวังหรือความฝันของท่านที่แสดงออกในรูปแบบต่างๆ ก็คงเป็นความจริงหรือใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆ

ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ไม่ควรเที่ยวทะเลไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ช่วงเวลาใกล้วันสงกรานต์ท่านอยู่กับบ้านได้ก็จะเป็นการดี โดยเฉพาะการเที่ยวทะเลเพราะทะเลบ้าจริงๆ

ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ไม่ส่งผลกระทบถึงท่าน มีญาติพี่น้องอยู่ในภาวะคับขันและเห็นว่าท่านพอจะช่วยได้ จึงขอให้ช่วย แต่ท่านไม่ค่อยชอบเรื่องยุ่งๆ แบบนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำความรำคาญให้ท่านพอสมควร

ตอนต้นปีอาจจะเดือดร้อนเพราะน้ำ แม้น้ำจะไม่ท่วมเลย แต่ในเมื่อท่อประปาขนาดใหญ่เกิดแตก และพุ่งขึ้นอาจกลายเป็น “ประปาภัย” ได้พอสมควร ท่านจึงไม่ควรทิ้งบ้านไปไหนไกลๆ

ส่วนปลายปี งานฉลองส่งปี 2556 รับปีใหม่ 2557 ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังที่สุด งดเว้นจัดงานรื่นเริงหรือแถลงแสดงทัศนคติต่างๆ ที่อาจเกิดข้อขัดแย้งได้